12 LGBTİ+ örgütü kayyımlara karşı bildiri yayınladı

‘Kayyım atamalarıyla LGBTİ+’lara saldırıların aynı döneme denk gelmesi tesadüf değildir.’

12 LGBTİ+ örgütü yayınladıkları ortak bildiri ile Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyım atanmasını protesto etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun son günlerde LGBTİ+ örgütlerini hedef alan açıklamalarına da değinen örgütler, Soylu’nun açıklamaları ile belediyelere kayım atanması sürecinin paralelliğine dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Ankara’daki bir LGBT derneğine ABD, 22 milyon dolar yardım yapıyor” iddiasını ortaya atmıştı.

Belediyelere kayyım atanmasını siyasi bir darbe olarak niteleyen 12 örgüt, iktidarın seçme ve seçilme hakkına saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

“Belediye başkanlarının görevden alınmaları ve kayyım atamaları bedenlerimizi denetim almaya çalışan saray rejiminin ve kalıcılaştırılmış OHAL sisteminin tezahürüdür.” diyen LGBTİ+ örgütlerinin ortak açıklaması özetle şöyle:

Belediyelere kayyım atanması, siyasi darbedir. Bu siyasi darbe, saray rejiminin antidemokratik uygulamalarla halkın iradesini gasp etmesidir. Demokratik bir hukuk devletinde olması gereken ise devletin taraf olduğu temel hak ve özgürlükleri düzenleyen sözleşmelerdeki yükümlülüklerine uygun olarak anti demokratik uygulamalarla mücadele etmesidir. Demokratik hukuk devletinin pozitif ve negatif yükümlülükleri; seçmen iradesini tanımak, seçme ve seçilme hakkına saygı göstermek ve bu hakka müdahale etmemektir.

Bedenimiz ve cinselliğimizden endişe ettiğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun LGBTİ+’larla ilgili nefret söylemiyle belediyelere atanan kayyım arasındaki ilişki görünmez değildir. Son dönemde 2019 Onur Yürüyüşlerine müdahale edilmesi, Munzur Festivalinde gerçekleştirilmesi planlanan LGBTİ+ etkinliğinin valilik tarafından yasaklanması, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, LGBTİ+’ların “sapkınlık ve ahlaki bozulma” içinde olduklarına dair verdiği fetva LGBTİ+’lara yönelik nefret suçlarını teşvik etmiştir. Kayyım atamalarıyla LGBTİ+’lara saldırıların aynı döneme denk gelmesi tesadüf değildir. Belediye başkanlarının görevden alınmaları ve kayyım atamaları bedenlerimizi denetim almaya çalışan saray rejiminin ve kalıcılaştırılmış OHAL sisteminin tezahürüdür. LGBTİ+ varoluşu yerel yönetimlerin merkezi yönetime bağlanmasıyla bilinçli ve sistemli olarak yok oluşa sürüklenmek istenmektedir.

‘MÜDAHALELER YAPISAL SORUN HALİNE GELDİ’

Bununla birlikte kayyımın atanmasına karşı toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını barışçıl yöntemlerle kullanan yurttaşlar biber gazı, plastik mermi ve tazyikli su kullanılarak darp edilmiş ve gözaltına alınmıştır. Çocuklara ters kelepçe takılmıştır. Temel hak ve özgürlükleri düzenleyen uluslararası metinlerde hiçbir sınırlamaya tabi tutulmayan işkence yasağı ihlal edilmiş, bu işkence görüntüleri medyaya yansımıştır. Türkiye’de son yıllarda Gezi Direnişi, Onur Yürüyüşleri, 8 Mart Gece Yürüyüşleri, 1 Mayıs Yürüyüşleri gibi barışçıl gösteri ve toplantı yürüyüşlerine yapılan orantısız müdahaleler yapısal bir sorun haline gelmiş ve pek çok yurttaşın başta yaşam hakkı olmak üzere temel hak ve özgürlükleri ihlal edilmiştir.

Walter Benjamin’in deyişiyle, “ezilenlerin geleneği, bugün yaşadığımız ‘olağanüstü halin’ kural olduğunu gösteriyor bize. Bizim yapmamız gereken de hakiki olağanüstü hali açığa çıkarmak ve böylece faşizm karşısındaki konumumuzu güçlendirmektedir.”
Bizler aşağıda imzaları bulunan LGBTİ+ örgütleri olarak kayyıma ve yasakçı başkanlık sisteminin antidemokratik uygulamalarına karşı sessiz kalmayacağımızı ve mücadelemizi barışçıl yollarla şimdiye dek nasıl sürdürdüysek bundan sonra da artırarak devam ettireceğimizi bildiriyoruz.

İmzacı LGBTİ+ Örgütleri:

BİZ Antalya Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları Derneği
Çanakkale LGBTİ+ İnisiyatifi
Gaziantep ZeugMADİ LGBTİ
Hacettepe Queer Deer
İHD Antalya LGBTİ+ Komisyonu
KeSKeSoR Amed LGBTİ+ Oluşumu
Kızıl Okyanus LGBTİ+
Kocaeli LGBTİ+ İnisiyatifi
Kuir Eskişehir LGBTİ+
Lavender LGBTİQ+ Ege Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Topluluğu
Şugarmekanlar
Queer Anka