16,8 milyon kişi, sosyal yardımlarla ayakta durabiliyor

Kriz can yakmaya devam ediyor. Türkiye’de açlık sınırı 17 yılda 5 kattan fazla arttı. Her ay işsizler ordusuna yenileri ekleniyor. Geniş tanımlı işsiz sayısı 7 milyonu aştı. Her 4 gençten biri işsiz.

Ülke nüfusunun yüzde 40’tan fazlası asgari ücretle çalışıyor. Ayda 2.324 lira alan asgari ücretli, hem ev kirası ödemek, hem çocuklarını okula göndermek, hem de mutfak masraflarını karşılamak zorunda. Maaşın en az üçte biri elektrik, doğalgaz, su, telefon faturalarına gidiyor.

İşsizlik, yoksulluk kıskacı can almaya devam ediyor. Artan intiharlara bir yenisi de Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşandı. Bir süredir işsiz olduğu anlaşılan bir yurttaş Hatay Valiliği önünde kendini yakarak hayatına son verdi.

Yardıma muhtaç nüfus daha da arttı

Ekonomik krizle birlikte işsiz ve yoksul sayısında yaşanan artış, bütçeden yapılan sosyal yardım harcamalarını rekor düzeye çıkardı. 2015’te 33.7 milyar lira olan sosyal yardım ödemeleri için 2020 yılı bütçesine tam 69.5 milyar liralık rekor ödenek kondu.

2003 yılından bu yana halkın dar gelirli ve yoksul kesimine 374 milyar liralık kaynak aktarılmasına rağmen yardıma muhtaç nüfus azalmadığı gibi daha da arttı.

Cumhurbaşkanlığı 2020 Yıllık Programı’na göre, Türkiye’de yoksulluk oranı yüzde 21.2.

En zengin yüzde 20’lik grubun yıllık kullanılabilir gelirden aldığı payın en yoksul yüzde 20’lik grubun aldığı paya oranı 7.8.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından açıklanan İnsani Gelişme Endeksi’nde Türkiye, 189 ülke içerisinde 64. sırada yer alıyor.

Kamunun yaptığı yardım harcamalarının GSYH’ya oranı yüzde 1.15 oldu. Toplam 16 milyon 831 bin 210 kişi, aldığı sosyal yardımlarla ayakta durabiliyor.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama 2 bin 250 TL’yi aşıyor. Bu harcama sadece gıda için yapılması gereken minimum tutarı ifade ediyor.

Açlık sınırı 17 yılda 5 kattan fazla arttı, halk borç batağında

2003 yılının Ocak ayında 4 kişilik bir aile, günlük minimum 14.6 TL’ye sağlıklı beslenebilirken, bugün ancak 74.99 TL’ye sağlıklı beslenebilmekte.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye genelinde hanehalkının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 23.7 ile konut ve kira harcamaları alırken, ikinci sırayı yüzde 20.3 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları bulunuyor.

Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama grupları ise yüzde 2.2 ile sağlık ve yüzde 2.3 ile eğitim hizmetleri.

Resmi verilere göre ise işsiz sayısı 4 milyon 396 bine yükseldi.

Yurttaşların banka ve finansman şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borcu 2019 sonu itibarıyla 583 milyar lirayı aştı.

Kaynak: Cumhuriyet