9 Mayıs; Hitler’in İmha Savaşının Sonu, Halkların Zafer Günü!

İnsanlık tarihinin tanık olduğu en kanlı ve en tahrip edici savaş oldu İkinci Emperyalist Dünya Savaşı. Modern barbarlık sistemi olan kapitalist emperyalizmin yol açtığı akıl almaz bir kıyım savaşıydı bu. Faşist saldırganlık 60 ülkeyi içine alan bir savaş doğurdu ve 50 milyon insan yaşamını yitirdi.

Bugün, 9 Mayıs 1945’te Kızılordu’nun Berlin’e girişiyle birlikte İkinci Dünya Savaşı’nın sona erdiği, halkların faşizmi ininde ezdiği günün 75’inci yıl dönümü. 9 Mayıs, insanlığın faşizmden kurtuluşunun bayramı olarak Sovyetler Birliği tarafından tüm dünya halklarına armağan edildi.

”Dünya halklarının kaderini belirleyen anti-faşist zaferin tüm onuru komünistlerindir”

Yalnızca Sovyetler Birliği’nde değil, Avrupa’da ve Asya’da da son derece elverişsiz koşullarda ve büyük olanaksızlıklar içinde en önde mücadeleye atılanlar ve en ağır yükü omuzlayanlar onlar olmuşlardır. Direniş boyunca yalnızca Fransa’da 75 bin komünist kurşuna dizilmiştir. İtalya’da katledilen komünist sayısı ise 40 bindir. Çin’de ve Vietnam’da da Japon emperyalizmine karşı yüz binlerce komünist canlarını feda etmiştir.

Faşizme karşı mücadele eden ve onu ininde ezen onurlu komünistleri anıyoruz. Faşizmin nihai olarak ezileceği günleri müjdeleyen 9 Mayıs kutlu olsun!