AKP’den koronavirüs fırsatçılığı: “Korunan alanlar” sessiz sedasız talana açıldı

Tüm ülke koronavirüs salgına odaklanmışken iktidar, ‘korunan alanlar’ı madenlere, turizme ve barajlara açtı. Ekoloji Birliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada “İktidar yeni salgınlara davetiye mi çıkarıyor?” diye soruldu

Ülke koronavirüs salgınıyla boğuşurken AKP iktidarı “Korunan Alan Yönetmeliği”ni değiştirerek, korunan alanlarını talana açtı. Yönetmelik milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı ve sulak alanların tescil, onay ve ilanı ile tabiat varlığı, doğal sit alanı ve özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esasları belirliyor.

16 Mart 2020 günü ve 31070 sayılı Resmi Gazete’de “Korunan Alanların Tespit. Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Yönetmelik değişikliği ile doğal sit alanı kategorilerinde olan “Nitelikli Doğal Koruma Alanları“ ile “Sürdürülebilir Koruma ve Kullanım Alanları”nın ve Anıt Ağaçların ayırt edici özellikleri ve tanımları değiştirildi.

“Nitelikli Doğal Koruma Alanları”nda yapılabilecek faaliyetler’ Yönetmelik değişikliği öncesinde. Örtü altı tarım uygulamaları hariç tarım, kültür balıkçılığı hariç balıkçılık faaliyetleri ve alanın doğal yapısı ile uyumlu çadırlı kamp alanı. Bungalov ve günübirlik faaliyetler şeklinde tanımlanmışken Yönetmelik değişikliği ile bu faaliyetlere, tıbbi ve aromatik bitki uygulamaları, hayvancılık, balıkçı barınağı, iskele, doğal kaynak suyu kullanımına yönelik uygulamalar, içme suyu amaçlı baraj ve göletler, kültür balıkçılığı hariç balıkçılık faaliyetleri doğal göl ve denizler hariç kültür balıkçılığı faaliyetleri, zorunlu teknik altyapı uygulamaları eklendi.

Madenlere açıldı

Yapılan diğer bir değişiklikle birlikte de “Sürdürülebilir Koruma ve Kullanım Alanları”na, entegre tesisler ve maden işletmesi yapılabilecek.

Ormanların talanı yetmedi

Değişiklikle, AKP’nin talana açtığı ormanların yanında bir de “korunan alanlar“ madencilerin, sanayicilerin, baraj yatırımcılarının talanına açılmış oldu. Söz konusu alanlardaki endemik bitki türleri, biyoçeşitlilik ve yaban hayat ise yok olma tehdidi ile karşı karşıya getirildi.

Ekoloji Birliği: İktidar yeni salgınlara davetiye mi çıkarıyor?

Ekoloji Birliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Milli parklar, tabiat parkları. tabiat anıtları. tabiatı koruma alanları ve sulak alanlar, doğal sit alanları ve özel çevre koruma bölgeleri bizim hazinelerimizdir, mutlak korunması gerekir. Korona virüsünden ders almayan iktidar, kullanılması değil korunması gereken bu önemli alanları daha fazla talana açarak yeni salgınlara davetiye mi çıkarıyor?” diye soruldu.

İktidara yapılan çağrıda, söz konusu yönetmeliğin bir an önce iptal edilmesi yönünde çağrı yapılırken, Ekoloji Birliği olarak yönetmeliğin iptali için yasal haklarımızı kullanacağımızı duyuruyor, kamuoyunu da desteğe davet ediyoruz” denildi.