Ankara’da yasaklanan ‘Ekoloji mitingi’ ile ilgili İstanbul’da basın açıklaması yapıldı

26 Ekim tarihinde, Ankara’da ‘Ekoloji Birliği’nin gerçekleştireceği miting, bir gün kala valilikçe yasaklanmıştı. Saray rejimi, yağma, talan ve savaş ekonomisi üzerine inşa ettiği iktidarına dair her türlü muhalefeti bastırmak için çabalıyor.

Bu yasaklama kararına karşı, İstanbul’da da bir basın açıklaması gerçekleştirdi.  Kadıköy iskele meydanında gerçekleştirilen açıklamada, mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgusu yapıldı.

Açıklama metni şöyle:

Bugünkü ekolojı̇ mı̇tı̇ngı̇’nı̇n ankara valı̇lı̇ğı̇ tarafından ı̇ptalı̇nı̇ protesto edı̇yoruz! Doğamıza, yaşamımıza, geleceğı̇mı̇ze sahı̇p çıkmamızı kı̇mse engelleyemez!

Basına ve kamuoyuna, İstanbul’da bir araya gelen yaşam savunucuları olarak, Ekoloji Birliği’nin başvurusuyla bugün Ankara’da “İklim Krizine ve Ekolojik Yıkıma DUR Diyoruz” adıyla düzenlenecek mitingin Ankara Valiliği tarafından yasaklanmasını protesto ediyoruz.

Bu yasaklamanın bir tane valiliğe ait olmadığını biliyoruz. Çünkü Soma’dan, Eskişehir’den Ankara’ya emeklerinin karşılığını alabilmek için yürümek isteyen işçilere yapılan saldırılarında, Ankaradaki mitingin iptal edilme sebebinin de aynı politik oyunun sonuçları olduğunu biliyoruz. Valilik tarafından alınan bu karar antidemokratik bir uygulamadır.

Yasaklar yaşamı savunma mücadelemize engel olamayacaktır ama mitingden bir gün öncesine kadar bu kararın açıklanmaması, demokrasimizin düştüğü seviyeyi gösteren yeni bir üzücü örnektir. Tum engelleme çabalarının karşısında iklim krizine, ekolojik yıkıma, talana ve soyguna daha gür sesle DUR demeye devam edeceğiz.

Soruyoruz: Bir valilik ekoloji mitingini neden yasaklar? Artık hızla içine yuvarlandığımız iklim krizi ve ekolojik yıkım dönemini en sert geçirecek ülkelerden biri olan, gıdadan suya her açıdan zorlanacak olan Türkiye’nin bir geleceği olmasını isteyen herkesin bu talana, bu yıkıma dur demesi gerekmektedir! Hiç kimse ekolojik yıkımın faillerini korumamalıdır. Bizler, geleceğine sahip çıkmak isteyen her insanın yapması gerektiği gibi doğamıza, yaşamımıza sahip çıkıyoruz, bunu kimse durduramaz!

Eğer miting yapılabilseydi: Ankara’da ekoloji, emek, demokrasi, kent, kadın hakları ve toplumun tüm kesimlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik hakları için birlikte mücadele edeceğimizi herkese ilan edecektik!

Şu an tüm dünyayı saran ekolojik krizin sebebi olan; 1 milyon canlı türünün ortadan kalkma tehdidi yaşamasının nedeni olan kapitalist sistemin doğayı, yaşam alanlarımızı ve emeğimizi pazar haline getirmesine ve sömürmesine HAYIR diyecektik!

Sadece insanlara değil, tüm canlılara ait olan, yaşamın kaynağı suyumuzu, havamızı, toprağımızı kirleten, doğayı ve tüm yaşamı tehlikeye atan nükleer ve termik santrallere, madenlere, HES’lere, RES’lere, JES’lere, termik, nükleer ve biokütle santrallere, balık çiftliklerine, endüstriyel tarıma, kirli sanayiye, mermer ve taş ocaklarına, aşırı yapılaşmaya, çılgın mega projelere, sınırsız sonsuz otoyollara, betonlaşmaya, doğal ve tarihi SİT alanlarının yok edilmesine DUR diyecektik!

Tüm bu saydıklarımızdan sonra, mitingde şu ana talepleri dile getirecektik, şimdi buradan dile getiriyoruz:

  • İklim krizine ve tümden ekolojik yıkıma yol açan tüm talan ve yıkım projelerinin ve faaliyetlerinin ülkenin her tarafında acilen durdurulması,
  • Yaşama ve doğaya karşı olan hiçbir projenin uygulanmaması,
  • Bu projelerinin ve çalışmalarının önünü açan başta maden ve enerji yasaları olmak üzere tüm ilgili mevzuatın bir daha ekolojik yıkıma ve talana asla izin vermeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi,
  • Ekoloji, emek, demokrasi, kadın hakları ve kent mücadelesi önündeki tüm engellerin, kısıtlamaların, yasaklamaların kalıcı bir şekilde kaldırılması. Tüm bu talepleri her yerde dile getirmeye devam edeceğiz!

Yasaklamalarla bu talepler susturulamaz! Yaşamak ve yaşatmak istediğimiz için direnmekten başka çaremiz yok. Bu yüzden her yerde ekoloji mücadelesini büyüteceğiz.

İmzacılar: Adalar Savunması, Antikapitalistler, Artvin Çevre Platformu,  Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri,  Bakırköy Kent Savunması,  Beykoz Kent Dayanışması,  CHP Doğa Hakları İzleme Komitesi, Divriği Kültür Derneği,  Doğanın Çocukları, Eko-Öğrenci Hareketi,  Ekoloji Topluluğu,  Gaziosmanpaşa Barınma Hakkı Meclisi,  Haliç Dayanışması,  Halkevleri, Hayvan Hakları İzleme Komitesi,  HDP İstanbul İl Örgütü,  Kadıköy Demokrasi Meclisi,  Kadıköy Kent Dayanışması,  Kaldıraç,  Karadeniz İsyandadır Platformu,  Kazdağları İstanbul Dayanışması,  KESK İstanbul Şubeler Platformu, Kuzey Ormanları Savunması, Marksist Fikir Toplulukları,  Öğrenci Dayanışma Meclisi,  Polen Ekoloji,  Politeknik,  Roma Bostanı,  Sarıyer Kent Dayanışması, Şişli Demokrasi Meclisi,  Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Örgütü,  Toplumsal Özgürlük Partisi,  Validebağ Gönüllüleri,  Validebağ Savunması,  Yokoluş İsyanı, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi