Asistan hekimler: “Pandemi ile viral yükümüz arttı, 24 saatlik nöbetler 8 saate düşürülsün”

TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu COVID-19 salgını sürecinde hastanelerdeki çalışma koşullarının düzeltilmesi, 24 saatlik nöbetlerin 8 saate çekilmesi ve üzerlerindeki viral yükün azaltılması talepleriyle açıklama yayımladı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu, COVID-19 pandemisi sürecinde hastanelerde yaşanan organizasyonsuzluğun yol açtığı sorunlara ve bu sorunların tüm sağlık çalışanlarını ve özel olarak da asistan hekimleri nasıl etkilediğine dikkat çeken bir açıklama yaptı.

TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu’nun açıklamasında, pandemi dolayısıyla artan iş yükü için planlı ve adaletli bir işbölümü yapılmasını istendi ve asistan hekimlerin taleplerine dikkat çekildi.

TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu’nun “Pandemi dolayısıyla artan iş yükü için planlı ve adaletli bir işbölümü yapılmalı asistan hekimlerin talepleri dikkate alınmalıdır” başlığıyla yayımlanan açıklamada Sağlık Bakanlığı’nın pandemi yönetiminde sağlık meslek örgütlerinin desteğini almayı reddettiğine, birbiri ardına çıkardığı ve kendi içinde çelişkiler barındıran yönetmeliklerle sahada aktif çalışan personeli büyük bir belirsizlik içerisine sürüklediğine dikkat çekildi.

Üniversite ve Eğitim Araştırma hastanelerinin büyük çoğunluğunun pandemi hastanesi ilan edildiği, bütün eğitim çalışmaları ve elektif işlemlerin ertelendiği, bu hastanelerin salgına dönük sağlık hizmeti veren kurumlar haline geldiği kaydedildi.

“Yapılacak iş hakkında eğitim verilmiyor, görevlendirmeler aynı gün sms ile yapılıyor”

Başta asistan hekim ve hemşireler olmak üzere üzere hastanelerde çalışanlar üzerindeki viral yükün arttığının altının çizildiği açıklama şöyle devam etti:

Bunun sonucu olarak özellikle asistan hekim ve hemşirelerde daha belirgin olmak üzere tüm sağlık emekçilerinin iş yükü artmış, artan iş yükü virüs maruziyetini de beraberinde getirmiştir. Planlama hususundaki aksaklıklar, görevlendirmelerin önceden haber verilmeden çoğunlukla asistan hekimler üzerinden yapılmasına sebep olmuştur. Yapılacak iş hakkında önceden eğitim verilmeden aynı gün ya da bir gün önce sms veya telefon aramaları ile yapılan görevlendirmeler asistan hekimler üzerinde psikolojik baskı oluşturmaktadır. Belirsizliğin verdiği gerginlik ruh sağlığı açısından negatif sonuçlar doğurmakta ve bu da hali hazırda yoğun çalışan asistan hekimi daha da yormaktadır. Bu yorgunluğun immün sistem üzerindeki etkisi sağlık çalışanlarını enfeksiyona yatkın hale getirmektedir. Bu planlamaların yönetim tarafından uygun şekillerde yapılmaması farklı branşlarda çalışan hekimler arasındaki gerginliği arttırmakta, iş barışını bozmakta, adaletsizlik duygusunu pekiştirmektedir.

“24 saatlik nöbet viral yükü artırıyor”

Çoğu hastanede 24 saatlik nöbetler şeklinde çalışıldığına dikkat çekilen açıklamada fazla mesai saatinin dinlenmeye olanak tanımadığının altı çizildi. Açıklamada “Sağlık çalışanı semptomatik olana kadar COVID-19’a yönelik herhangi bir test çalışılmamaktadır. Bu durum asemptomatik dönemde bulaş riskini arttırmakta ve tedavinin aksamasına sebep olmaktadır” ifadeleri yer aldı.

Pandemi şartlarında hastanelerden başka yerden beslenmenin olanaksız olduğuna yer verilen açıklamada hastanelerde çıkan yemeklerin besin değerlerinin göz önüne alınmadığı kaydedildi. Açıklamada “Birçok hastanede, kumanya şeklinde, her gün aynı menülerin olduğu yemekler sunulmaktadır. Vejeteryan/vegan menüler oluşturulmamıştır” denildi.

TTB’nin ve sağlık meslek örgütlerinin sürece dahil edilmesinin altının çizildiği açıklama şu taleplerle sonlandırıldı:

  • Çalışma saatlerinin virüs yükünü en aza indirecek ve bu konudaki referans kaynaklar göz önünde bulunduracak şekilde 8 saatlik nöbetler halinde düzenlenmesi
  • Artan iş yükünün ve risklerin sadece asistan hekimlerin omzuna yüklenmesi yerine öğretim görevlileri ve uzmanların da dahil olduğu bir çalışma düzeniyle adaletli dağıtılması
  • Ek ödemelerin unvanlardan ve profesyonel alanlarımızdan bağımsız olarak hastanede çalışan tüm personel arasında eşit dağıtılması
  • Tüm hastanelerde sağlık çalışanlarının sağlığı birimlerinin kurulmasını, bu birimin sağlık çalışanlarının beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını giderdiği mekanları denetlemesini, ayrıca bu birimin hastane içi bulaş açısından göz ardı edilen atık yönetimi konusunda da eğitimler düzenlemesi
  • Tüm sağlık çalışanlarının COVID temas öyküsü ve semptom sorgulanmadan düzenli olarak taranmasını, bu taramaların sağlık çalışanlarına ayrılmış ayrı poliklinikte yapılması
  • Süresi dolan asistan hekimlerin tez sunumlarının ve bitirme sınavlarının iptali yerine online olarak yapılması

Hastanelerdeki çalışma koşullarına dair Artı TV’de açıklamalarda bulunan Asistan Hekim Mustafa Mesut Kaya şunları kaydetti:

Asistan eğitimlerinin olduğu hastanelerin büyük çoğunluğu pandemi hastanesi. Hizmetin büyük çoğunluğu üniversite ve araştırma hastaneleri üzerinden veriliyor. Asistan hekimlerin emeği üzerinden yürüyor. Organizasyonda başından beri problemler var. 2 aylık bir süreçte buna dair ciddi bir hazırlık yapılmadı. Bugün bunun eksikliğini çok yaşıyoruz. Viral yükün artması asistan hekimlerin bir bir hastalanmasına sebep oluyor. Üzerimizdeki viral yükün paylaşılması için hocaların da uzmanların da bu hastane nöbetlerine dahil edilmesi gerekiyor. 24 saatlik nöbetlerle çalışma düzenimiz var bu 8 ile 12 saate düşürülmeli.

https://twitter.com/ArtiTV_/status/1249672854741925889