Barolardan ortak açıklama

50 Baro ortak bir açıklama ile, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Barolar ve meslek odalarının seçim sistemlerini değiştirme yönündeki açıklamalarına ortak açıklama ile yanıt verdi:  Biz aşağıda imzası bulunan barolar, görüş ve düşüncelerimiz alınmadan, bizleri yok sayan oldubitti şeklinde yasa değiştirmeye yönelik hiçbir antidemokratik tavrı kabul etmiyor; savunmayı işlevsiz, iktidara bağlı ve atıl kılacak müdahalelerden vazgeçilmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz.”

Açıklamanın tamamı şöyle…

BASINA VE KAMUOYUNA

Sayın Cumhurbaşkanı tarafından “Baroların seçim sisteminde değişiklik yapılacağına” ilişkin beyanat üzerine, konu bazı basın ve yayın organlarınca, Barolara üyeliğin zorunlu olmaktan çıkarılacağı, her ilde birden fazla Baronun kurulmasına izin verileceği ve seçim sisteminin değiştirileceği şeklinde haberleştirilmiştir.

Anayasamızda açıkça yazılı olduğu üzere; Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Güçlü bir demokrasiye sahip olmanın ilk şartı, tüm dünyada da kabul edildiği üzere, hukuk devleti ilkesinin tüm kurumları ile işler halde olmasından geçer. Hukuk devleti; ancak güçlü, bağımsız ve tarafsız bir yargı erkinin varlığı ile hayat bulur.

Avukatlık Kanunu’nun 1. maddesinde yer alan “yargının kurucu unsuru olan avukat, bağımsız savunmayı temsil eder” düzenlemesinin de bu amaca hizmet ettiği tartışmasızdır. Bu hükmün; avukatın müvekkili ve her türlü otoriteye karşı bağımsızlığını ve özerkliğini ifade ettiği de, kabul edilmesi gereken bir gerçektir.

Avukatın bu bağımsız ve özgür yanının koruyucusu, milyonlarca yurttaşın temel hak ve özgürlüklerinin yılmaz savunucuları gücünü ve kamu kurumu niteliğini Anayasadan alan bir Cumhuriyet kurumu olan Barolardır.

Avukatlık Kanunu’nun 76. ve 95. maddeleri ile düzenlenen “Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak” görevi barolara meslek örgütü olmasının yanı sıra, çağdaş bir hukuk devletinin tüm organlarıyla hakim kılınması için çok önemli toplumsal bir rol vermektedir.

Yıllardır mesleğimizi ifa ederken yaşadığımız yakıcı sorunlara bir türlü çare üretilmemişken,  meslektaşlarımız salgının neden olduğu etkiler nedeniyle iki ayı aşkın süredir ekonomik sorunlar ile boğuşurken, avukatların mesleki güvenceleri her geçen gün erozyona uğratılıp savunmanın temsilcilerini dikkate almaksızın yapılan fiili uygulamalar kural halini alırken, bir FETÖ projesi olduğu bilinen söz konusu tartışmaların odağındaki baroların yapısı ve seçim usulleri üzerinden yaratılan tartışmaların hangi demokratik gerekçelere dayandırıldığı, varılmak istenen sonucun ne olduğu izaha muhtaçtır.

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; Anayasa ve Avukatlık Kanunu’nun yüklediği görev ve verdiği yetkiye dayanarak bağımsız savunmayı temsil etmekte olan baroların, kendi yasalarında yapılması planlanan söz konusu değişikliğe dair görüşü sorulmamış, sürece dair hiçbir şekilde dahil edilmemişlerdir.

Avukatların ve baroların kendilerini ilgilendiren kanundaki düzenleme öncelikle avukatlara ve barolara sorulmalı iken, avukatlar ve barolardan kaçırılarak taslak düzenleme yöntemi adil, hakkaniyetli ve doğru değildir.

Gizlenen taslak sebebiyle kamuoyuna yansıyan içerikle ilgili olarak şunu belirtmek isteriz:

 1. Demokratik bir süreç işletilmeden ve özellikle avukatlara ve barolara görüş ve fikirleri sorulmadan, gizli kapılar ardında yürütülen tartışmalarla baroların bu yetkisinin budanacağı, kanunda yer alan “işlerlik kazandırmak” kısmının çıkarılıp başka bir maddeyle baroların dava açma hakkının tamamen elinden alınacağı anlaşılmaktadır. Bu çok tehlikeli yaklaşımın, söz konusu değişikliğin esas emellerinden birinin yurttaşların hak ve özgürlüklerinin barolar tarafından korunmasının önüne geçmek olduğu aşikardır.
 2. Taslak bugüne kadar barolarla paylaşılmasa da; basına yansıyan ve yine yetkili ağızlarca da ifade edilenlerden öğrenebildiğimiz kadarı ile; bir ilde birden fazla baro kurulması, barolara üyeliğin zorunluluk kapsamından çıkartılması, Avukatlık Kanunundaki mevcut seçim sistemi yerine nispi temsil sisteminin getirilmesi, delege sayılarının değiştirilmesi ve avukatlar ile barolara verilen “Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak” hak ve görevine ilişkin olan tüm bu değişiklik taleplerinin Avukatlık Kanunundaki mevcut düzenlemeyi daha ileriye değil geriye götüren bir nitelik olduğundan, bu girişimleri hiç kabul etmiyoruz.
 3. Bugüne kadar hiçbir baroda hayat bulmayan ve demokratik olarak birbirini kollayan avukatlar yerine örgütlerin, grupların etkin olacağı ve barolarla avukatların fiilen ve hukuken bölünmesine hizmet edecek taslaktaki değişiklikler tüm avukatların ve yurttaşlarımızın kırmızı çizgisi olmak zorundadır.

Unutulmamalıdır ki, Barolar Cumhuriyetimizin en köklü kamu kurumlarındandır. Bu sebeple Baroların demokratik yapısını bozacak, Baroları işlevsiz ve atıl kılacak, bağımsız ve özgür savunmaya ket vuracak tüm girişimlerin Cumhuriyetin kuruluş felsefesine aykırılık teşkil edeceği açıktır.

Biz aşağıda imzası bulunan barolar, görüş ve düşüncelerimiz alınmadan, bizleri yok sayan oldubitti şeklinde yasa değiştirmeye yönelik hiçbir antidemokratik tavrı kabul etmiyor; savunmayı işlevsiz, iktidara bağlı ve atıl kılacak müdahalelerden vazgeçilmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz.

Bugün esas görevi yurttaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini korumak, bağımsız yargıyı ve hukuk devletini savunmak olan Baroları yok etmeye yönelik girişimde bulunanlar bugüne kadar başarılı olamamıştır. Avukatlar, yurttaşlarımız ve kamuoyu bu gelişmeleri yakından izlemektedir. Bu girişim, avukatlar, yurttaşlarımız ve kamuoyu nezdinde unutulmayacaktır.

Tüm kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

 1. Adana Barosu BaşkanıAv. Veli KÜÇÜK
 2. Adıyaman Barosu BaşkanıAv. Mustafa KÖROĞLU
 3. Aksaray Barosu Başkanı Av. Ramazan Erhan TOPRAK
 4. Amasya Barosu BaşkanıAv. Ahmet Melik DERİNDERE
 5. Ankara Barosu BaşkanıAv. R.Erinç SAĞKAN
 6. Antalya Barosu Başkanı Av. Polat BALKAN
 7. Ardahan Barosu BaşkanıAv. Osman Nuri YILDIZ
 8. Artvin Barosu BaşkanıAv. Ali Uğur ÇAĞAL
 9. Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan BOZKURT
 10. Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol KAYABAY
 11. Bartın Barosu Başkanı Av. Ferhat PARLATIR
 12. Batman Barosu Başkanı Av. Abdülhamit ÇAKAN
 13. Bilecik Barosu BaşkanıAv. Halime AYNUR
 14. Bingöl Barosu Başkanı Av. Hanifi BUDANCAMANAK
 15. Bitlis Barosu Başkanı Av. Fuat ÖZGÜL
 16. Burdur Barosu BaşkanıAv. Ramazan GEDİK
 17. Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan ALTUN
 18. Çanakkale Barosu BaşkanıAv. Bülent ŞARLAN
 19. Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İLHAN
 20. Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Cihan AYDIN
 21. Düzce Barosu Başkanı Av. Azade AY
 22. Erzincan Barosu BaşkanıAv. Adem AKTÜRK
 23. Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa ELAGÖZ
 24. Gaziantep Barosu BaşkanıAv. Bektaş ŞARKLI
 25. Giresun Barosu Başkanı Av. Soner KARADEMİR
 26. Hakkari Barosu BaşkanıAv. Ergün CANAN
 27. Hatay Barosu BaşkanıAv. Ekrem DÖNMEZ
 28. Isparta Barosu Başkanı Av. Ünsal ÇANKAYA
 29. İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet DURAKOĞLU
 30. İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan YÜCEL
 31. Kars Barosu Başkanı Av. İbrahim BAŞTİMAR
 32. Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit DURSUN
 33. Kırıkkale Barosu BaşkanıAv. Talat APAYDIN
 34. Kırklareli Barosu BaşkanıAv. Turgay HINIZ
 35. Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR
 36. Malatya Barosu Başkanı Av. Enver HAN
 37. Manisa Barosu Başkanı Av. Ali ARSLAN
 38. Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail ELİK
 39. Mersin Barosu BaşkanAv. Bilgin YEŞİLBOĞAZ
 40. Muş Barosu Başkanı Av. Feridun TAŞ
 41. Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat POYRAZ
 42. Siirt Barosu Başkanı Av. Nizam DİLEK
 43. Şanlıurfa Barosu BaşkanıAv. Abdullah ÖNCEL
 44. Şırnak Barosu Başkanı Av. Nuşirevan ELÇİ
 45. Tekirdağ Barosu BaşkanıAv. Sedat TEKNECİ
 46. Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel SUİÇMEZ
 47. Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan ÇETİN
 48. Van Barosu Başkanı Av. Zülküf UÇAR
 49. Yalova Barosu Başkanı Av. Fedayi DOĞRUYOL
 50. Zonguldak Barosu BaşkanıAv. Özel EROĞLU

https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=15732&Desc=Basına-ve-Kamuoyuna