‘Bilkent Şehir Hastanesi’nde ameliyatlar durma noktasına geldi’

Ankara Tabip Odası Bilkent Şehir Hastanesi’nde, ameliyatlarda malzeme ve set temin eden firmaların ücretlere itiraz etmesi nedeniyle ameliyatların durma noktasına geldiğini açıkladı.

Ankara Tabip Odası (ATO) yaptığı yazılı açıklamada, Bilkent Şehir Hastanesi’nde ameliyatlarda malzeme ve set temin eden firmaların ücretlere itiraz etmesiyle ameliyatların durma noktasına geldiğine dikkat çekti.

Açıklamada “Bilkent Şehir Hastanesinde başta ortopedi bölümü olmak üzere bazı branşlarda son haftalarda acil cerrahi müdahaleler de dahil olmak üzere ameliyatlar durma noktasına gelmiştir” denildi.

FİRMALAR MALZEME VE SET TEMİNİNİ DURDURDU

Özellikle ortopedi ve kısmen de beyin cerrahisi kliniklerinde, dışarıdan firmalar tarafından getirilen ameliyat setlerinin sterilizasyon işlemleri için kamu hastanelerinde ayrı bir ücret talep edilmediği ancak Bilkent Şehir Hastanesinde ise bu işlem için ilave ücret talep edildiği belirtilen açıklamada, “Malzeme ve ameliyat setlerini temin eden firmalar bu ücretlere itiraz ederek, malzeme ve set teminini durdurmuşlardır. Tüm bu yaşananların sonucunda sağlık hizmeti alma ihtiyacı olan yurttaşların sağlık hakkına ulaşması engellenmiştir. Kamu yararı gözetilmeden hayata geçirilen sağlıkta dönüşüm projesinin son aşaması olan şehir hastanelerinde kritik hizmetlerin piyasa koşullarına göre düzenlenmesinin sonuçları görüldüğü gibi, değişik boyutlarda sorunlar olarak ortaya çıkmaya başlıyor” ifadelerine yer verildi.

SORUNLAR İNSAN HAYATI İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR

İnsan hayatı için risk oluşturan bu sorunlar karşısında Sağlık Bakanlığını göreve çağıran ve herkese eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti sunulması noktasında uyarı yapan ATO açıklamasında “Bu hizmet sunumunun kamusal hizmet olduğunu hatırlatıyoruz. Şehir hastaneleri projelerinden de derhal vazgeçilmesi talebimizi yineliyoruz. Aslolan insan sağlığıdır. Bu amaca erişimde karşılaşılacak engellerle mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğimizi ifade ediyoruz” denildi.