Bülent Şık’ın esasa ilişkin beyanı: “Toplumsal sorunlar karşısında bir bilim insanı sessiz kalmamalıdır.”

Toksik ve kanserojen kimyasallardan kaynaklanan çevre kirliliği başta çocuklar olmak üzere, insan ve doğal hayatın sağlığına yönelik olarak ciddi bir risk oluşturur ve bu riski bertaraf etmek için ilgili kamu kurumlarının gereken tedbir ve güvenlik önlemlerini alma yükümlülüğü vardır.