Che Guevara’nın 1964 yılında Birleşmiş Milletler’de yaptığı tarihi konuşma…

Che Guevara’nın 1964’te yaptığı tarihi Birleşmiş Milletler konuşması…

Che, konuşmasının son bölümünde dönemin en önemli sorunlarından biri olan silahsızlanmayla ilgili Küba’nın duruşunu ifade etti ve dakikalarca alkışlandı. Che’nin konuşmasının ilgili bölümü şöyle:

“Genel ve tam silahsızlanmayı desteklediğimizi ifade ediyoruz. Bunun da ötesinde tüm termonükleer silahların tamamen imha edilmesini savunuyoruz ve bu hedefi bir gerçekliğe dönüştürmek için tüm ulusların katılacağı bir konferans düzenlenmesini destekliyoruz. Başbakanımız bu zirve öncesi yaptığı konuşmada silahlanma yarışının her zaman savaşa yol açtığı uyarısında bulunmuştu. Dünyada artık yeni nükleer güçler var ve bunların karşı karşıya gelmesi olasılığı büyüyor. Biz, tüm termonükleer silahların tamamen yok edilmesi ve ilk adım olarak tüm testlerin yasaklanması için böylesi bir konferansın gerekli olduğuna inanıyoruz. Bununla birlikte tüm ülkelerin diğer ülkelerin sınırlarına saygı göstermesi gerektiğini ve konvansiyonel silahlarla da olsa herhangi bir saldırganlıkta bulunmaması gerektiğini söylüyoruz.

Genel ve tam silahsızlanma, tüm nükleer mühimmatın yok edilmesi, yeni termonükleer aygıtların ve her türlü nükleer testin durdurulmasını savunan halkların sesine sesimizi eklerken ulusların toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve emperyalizmin silahlı elinin zapt edilmesinin de gerekli olduğunu söylüyoruz çünkü konvansiyonel silahlar da diğerlerinden daha az tehlikeli değildir. Kongo’da binlerce savunmasız yurttaşı öldürenler atom bombası kullanmadı. Konvansiyonel silahlar kullandı. Konvansiyonel silahlar emperyalizm tarafından da kullanıldı ve çok sayıda ölüme neden oldu.

Ayrıca buradaki talepler işler hale gelse dahi, ABD kendi topraklarımızda, Porto Riko’da, Panama’da ve diğer Latin Amerika ülkelerindeki saldırgan üslerini koruduğu sürece hiçbir bölgesel nükleersizleştirme paktına bağlı kalmayacağımızı belirtmek isteriz. Amerikan Devletleri Organizasyonu’nun Küba’ya karşı ilan ettiği son kararlar ışığında kendi savunmamızı sağlayabilecek durumda olmamız gerektiğini savunuyoruz.”

“Sosyalizmi inşa etmek istiyoruz”

“Sosyalizmi inşa etmek istiyoruz. Barış için mücadele edenlerin destekçisi olduğumuzu ilan ettik. Marksist Leninist olsak da bağlantısız ülkeler grubuna dahil olduğumuzu ilan ettik çünkü bağlantısız ülkeler de bizim gibi emperyalizme karşı savaşıyor. Biz barış istiyoruz. Halkımız için daha iyi bir yaşam inşa etmek istiyoruz. Bu yüzden Yankilerin şu ana kadar ürettiği provokasyonlara kapılmadık. Ancak onları yönetenlerin düşünce yapılarını biliyoruz. Barış için çok ağır bir bedel ödememizi istiyorlar. Bizse bu bedelin onurumuzun sınırlarını aşamayacağını söylüyoruz.”

“Ya özgür vatan ya ölüm”

“Küba, değerli delegeler, kendisini başkalarına bağlayan hiçbir zinciri olmayan özgür ve egemen bir ülkedir. Topraklarında yabancı yatırımlar, politikasını belirleyen üst valiler yoktur… Örneğimiz, kıtamızda meyvelerini verecektir ve şimdiden Guatemala’da, Kolombiya’da ve Venezuela’da bunları bir ölçüye kadar görebiliyoruz.

Küçük düşman ya da dikkate değer olmayan bir güç yoktur çünkü artık izole bir halk kalmamıştır. 2. Havana Deklarasyonu’nda belirtildiği gibi:

Latin Amerika’daki hiçbir ulus zayıf değildir çünkü her biri aynı acıları yaşamış, aynı hisleri barındıran, aynı düşmana sahip, daha iyi bir gelecek için aynı hayalleri olan ve dünya genelinde dürüst erkek ve kadınların dayanışmasına güvenen 200 milyonluk bir kardeşliğin parçalarıdır.

Bu destan, aç Yerliler, topraksız köylüler, sömürülen işçiler tarafından yazılacaktır. Kanayan Latin Amerika topraklarında sayısı çok olan ilerici kitleler, dürüst ve parlak entelektüeller tarafından yazılacaktır. Kitlelerin ve fikirlerin direnişi. Emperyalizm tarafından horlanan ve küçümsenen; uykusundan uyanmaya başlayan halklarımız tarafından geleceğe taşınacak bir destan. Emperyalizm bizi zayıf ve itaatkar bir sürü olarak gördü ancak şimdi o sürüden korku duyuyorlar. Yankilerin tekelci kapitalizmi artık 200 milyonluk Latin Amerikalıları mezarlarını kazacak devasa bir sürü olarak görüyor.

Artık kıtanın bir ucundan diğerine onlar kendi zamanlarının geldiğini gösteriyor. Şimdi bu isimsiz, renkli, kasvetli, suskun Amerika, kendi tarihini kanıyla yazmaya başlıyor, onun için direniyor ve ölüyor.

Çünkü şimdi Amerika’nın dağlarında, ovalarında, ormanlarında, yaylalarında, kırsalında ya da şehirlerindeki trafik karmaşasında, büyük okyanusların veya nehirlerin kıyısında, dünya titriyor. Kendilerine ait olan ne varsa onun uğruna canını vermeye hazır, 500 yıldır şunun bunun tarafından birer birer gasbedilen haklarını yeniden almaya hazır, arzulu eller ileriye doğru uzanıyor. Şimdi, tarih Latin Amerika’da yaşayan yoksulları, tarihlerini kendileri yazmak kararında olanları, horlananları hesaba katmak durumundadır. Onlar şimdi yolda, yayan, her gün, yüzlerce kilometrelik bitmek tükenmek bilmeyen bir yürüyüşle yönetim “doruğuna” ulaşmaya, haklarını elde etmeye doğru gidiyorlar.

Onlar şimdi silahlı. Taşlarla, sopalarla, bıçaklarla, şu ya da bu yönde, her gün topraklan işgal ediyor, kendilerinin olan toprağa daha da sarılıyor, onu canları pahasına olsa dahi hiç korkmadan savunuyorlar. Onlar şimdi pankartlar, bayraklar, sloganlar taşıyor, bunları dağların rüzgarında, ovalar boyunca dalgalandırıyorlar. Adalet isteyen bu öfke dalgası, bastırılmış kinlerin, ayaklar altına alınmış hakların bu kabaran dalgası, Latin Amerika topraklarından yükselen bu devrim dalgası hiçbir zaman durmayacak, yenileri eklenerek devam edecektir. Geçen her gün, bu dalga daha da büyüyecektir. Çünkü en büyük sayıdan, her yönüyle çoğunluktan, emeğiyle zenginlikleri biriktirenlerden, değerleri yaratanlardan, tarihin tekerleklerini döndürenlerden, uyutulduktan sersemletici uzun uykudan artık uyananlardan oluşmaktadır.

Bu büyük insan kitlesi artık “Yeter” demiş ve yürüyüşüne başlamıştır. Ve bu dev yürüyüşleri daha önce uğruna birden fazla kez öldükleri gerçek bağımsızlığa ulaşana kadar durdurulamayacaktır. Ancak bugün ölenler Domuzlar Körfezi’nde ölen Kübalılar gibi ölecektir. Onlar kendi gerçek ve asla teslim olmayacak bağımsızlıkları için ölecekler.

Tüm bu olanlar, sayın delegeler, tüm kıtanın bu yeni iradesi, kitlelerimizin mücadele kararlılığının dile getiriliş şekli olan, istilacının silahlı kolunu felce uğratan çığlıkla özetlenebilir. Bu çığlık, tüm dünya halklarınca, özellikle de Sovyetler Birliği’nin liderliğindeki sosyalist kamp ülkelerinde anlaşılmış ve benimsenmiştir.

Bu çığlık: “Ya özgür vatan ya ölüm”dür.”