Dev Maden Sen Genel Başkanı: Madenlerde üretime ara verilmeli

Kalabalık servislerde işe giden ve dar galerilerde yerin altında çalışmak zorunda olan madencilerin risk altında olduğunu belirten Dev Maden Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün, salgın kontrol altına alınana kadar madenlerde üretime ara vermesi gerektiğini söyledi
Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası (Dev Maden Sen) Genel Başkanı Tayfun Görgün, çok tehlikeli ve ağır çalışma koşullarındaki maden işçilerinin salgın tehlikesi karşısında korumasız olduğunu söyledi.
“Önlemlerin alınmasını zorlaştırıyor”
Görgün, madenlerde emekçilerin yaşadığı sorunlara dair, “İşe geliş gidişlerde hınca hınç dolu servisler, galerilerdeki dar çalışma alanları, havalandırma, yoğun toz ve zehirli gazlar, yüksek nem, güneş ışığından yoksunluk gibi koşullar nedeniyle sosyal mesafe ve benzeri önlemleri alabilmek fiziki olarak neredeyse imkânsızdır” dedi.
Madenciliğin genellikle kırsalda faaliyet gösterdiğini belirten Görgün, “Bu yöreler sağlık olanakları ve denetim imkânlarının sınırlı olduğu yerlerdir.  Bu sebeplerle Kovid-19 gibi bulaşma kabiliyeti çok yüksek salgınlara karşı önlem alarak üretim yapabilmek çok zordur” diye konuştu.
“Madencilik sektörü unutuldu”
Madenciliğin zorlukları nedeniyle önlemler açısından ilk ve özel düşünülmesi gereken iş kollarından olduğunu belirten Görgün, söyledi: “Fakat unutulan ve önemsenmeyen bir sektör olarak kaldı. Çünkü konuştuğumuz bu önlemler bugüne kadar sadece kamu işletmelerinde gecikmeli olarak alınmıştır. Özel sektörde ise ya hiç alınmamış ya da çok yetersiz durumdadır.  Üretime ara veren hiçbir özel sektör işletmesi yoktur. Ateşi olanlar, salgın belirtisi gösterenler izine çıkarılmaktadır. Ücretli izin yoluyla iş yerindeki sayıyı seyrelten ya da vardiyaları kendi içinde tekrar bölerek sosyal mesafe, temas, koruma ve benzeri önlemler hala alınmamaktadır. Sadece az sayıda bazı özel sektör işletmelerinde termal kamera, ateş ölçümleri, sabun, dezenfektan, maske verilerek, servislere takviye ile araç içindeki sayıyı seyrelterek üretim devam etmektedir.”
“Zonguldak örnek”
Salgının hızla yayıldığı Zonguldak’ın maden bölgelerinde de önlem alınmakta gecikildiğine ifade eden Görgün, “Zonguldak, salgının nasıl hızla yayılacağının tipik ve olumsuz örneğidir. Diğer yörelere kıyasla madencilik bilincinin, kurumsallığın ve kamu işletmeciliği avantajlarına rağmen geç kalındığında bedelinin ne kadar ağır olabileceğini göstermektedir. Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kuruma üretime ara verilmesi, şehrin karantinaya alınması, ilçeler arasında nüfus hareketinin kısıtlanması önlemleri gecikmeli alınmıştır” diye konuştu.
Tedbirleri sıraladı
Görgün, maden çalışma alanlarında alınması gereken tedbirleri ise şöyle sıraladı: “Salgın kontrol altına alınana kadar madenlerde üretime ara vermek en gerçekçi önlemdir. Üretime ara vermenin imkânsız olduğu enerjinin ham maddesi kömür gibi iş yerlerinde, ücretli izin kullanılarak çalışan sayısının azaltılması gibi çok dikkatli ve özel önlemler alınması gereklidir. Kömür gibi üretimi zorunlu madenlerde vardiyada çalışan işçi sayısının seyreltilmelidir. Vardiyaların üç yerine, bölünerek dört ile altı vardiyaya çıkartılmalı, hem servislerdeki hem de üretim esnasında, iş yerlerine giriş-çıkışlara ve yemekhanelerde işçi sayılarının seyreltilmesi gerekli önlemlerin başında geliyor. Sağlık tarama ve kontrollerinin etkin biçimde devreye alınmasının yanında dezenfektan, eldiven, maske vb. koruyucuların yeterli derecede ve ücretsiz olarak işçilere temin edilmelidir.”