DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren: Alacaklarımızı ödememek için sözleşmeleri feshetmediler

Foroğraf: Sendika.Org

DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren, Cumhuriyet’te yeni yönetimin ayrılan gazeteciler hakkındaki suçlamalarına yanıt verdi. Yeni yönetimin işe başlar başlamaz kendisi dahil yazı işleri müdürlerini, genel yayın yönetmenini ve Ankara temsilcisini görevden aldığını belirten Eren, haksız tazminat taleplerinin gerçeği yansıtmadığını şu ana kadar da tek kuruş almadıklarını söyledi.

DİSK Basın-İş, Cumhuriyet gazetesinde yönetim değişikliğinin ardından yaşananlara dair DİSK Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenledi. Açıklamayı yönetim değişikliği ile birlikte Sorumlu Yazıişleri Müdürü olarak yürüttüğü görevine son verilen DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren yaptı.

Gazetedeki yönetim değişikliğinin ardından DİSK Basın-İş üyeleri hakkında iftiraların bu açıklamayı yapmayı zorunlu hale getirdiğini söyleyen Eren “Yeni yönetim, seçildikten bir saat sonra Murat Sabuncu’nun genel yayın yönetmenliğini ve sözleşmesini sona erdirdi. Hemen ardından Sorumlu Yazıişleri Müdürü ve DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren’i, yine üyemiz olan Yazıişleri Müdürü Bülent Özdoğan’ı görevden aldılar. Pazar günü Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ü görevden aldı, bunu da kendisine bir faks mesajıyla ilettiler” dedi.

Hak edilmiş alacakları ödememek için…

Eren gazete yönetiminin, görevden alınanların hak edilmiş alacaklarını ödememek için sözleşmelerini feshetmediğini ve hangi göreve atandıklarını bildirmediğini söyledi. Sözleşmelerin tek taraflı ağırlaştırılamayacağını hatırlatan Eren şöyle devam etti:

“Bize sorulması, kabul etmediğimiz koşullarda da ya aynı koşullarda devam edilmesi ya da sözleşmenin feshedilmesi gerekir. Yeni yönetim bizi görevden almıştır ancak sözleşmemizi feshetmemiştir. Yani bir lütuf gibi dile getirdikleri “kimsenin sözleşmesine son verilmediği” iddiasının gerçek karşılığı, alacaklarımızın verilmemesi için boşlukta bırakılmamızdır.”

Önce dedikodu sonra da açıktan “gazetenin kasasını boşalttıkları, hakları olmayan tazminatlar talep ettikleri” iftiralarıyla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Eren, bu iftiraları dünkü açıklamasında Orhan Erinç’in tek tek çürüttüğünü hatırlattı.

Tek kuruş alınmadı

Eski yönetimin sekiz çalışanla ikale (bozma) sözleşmesi yaptığını söyleyen Eren sözleşme yapılanları kıdemleriyle birlikte saydı:

“Murat Sabuncu (4 yıl 1 ay), Bülent Özdoğan (18 yıl), Faruk Eren (1,5 yıl), Güray Öz (23 yıl), Musa Kart (25 yıl), Önder Çelik (35 yıl), Bülent Utku (25 yıl) ve Ayşe Yıldırım Başlangıç (25 yıl). Başka da bir sözleşme yoktur.”

Eren bu sekiz kişinin Basın İş Kanunu uyarınca hak edilmiş tazminatının 1 milyon 653 bin TL olduğunu, ancak şu ana kadar tek kuruş dahi almadıklarını söyledi.

Kemalist-Liberal kavgası değil

Cumhuriyet’e dair tartışmanın politik boyutuna da dikkat çeken Eren, “Gazetede bir kavga olduğu ortada ancak bu yansıtılmak istenen “Kemalist-Liberal” kavgası asla değildir. Vakıf yönetimi, iktidarın müdahalesiyle değişmiştir” dedi.