DTCF Tiyatro Bölümü akademisyenlerinden çağrı: Akademisyenlerin iade edilmelerini bekliyoruz

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü akademisyenleri, KHK ile atılan akademisyenler için basın açıklaması yaptı: Akademisyenlerin akademik yaşam için değerli ve vazgeçilmez katkılarını sürdürmeleri adına bölümlerindeki görevlerine bütün haklarıyla iade edilmelerini bekliyoruz.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü öğretim elemanları Anayasa Mahkemesi’nin ‘hak ihlali’ kararı sonrasında açıklama yaptı. Barış Akademisyenleri’nin üniversitelerden ihraç edilmeleriyle sonuçlanan haksızlığa bir son verilmesini talep eden öğretim üyeleri tarafından yapılan açıklamada, “Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü öğretim elemanları olarak, bölümümüz öğretim elemanlarının da içinde bulunduğu akademisyenlerin akademik yaşam için değerli ve vazgeçilmez katkılarını sürdürmeleri adına bölümlerindeki görevlerine bütün haklarıyla iade edilmelerini bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesi 26 Temmuz 2019 tarihinde Barış Akademisyenleri için hak ihlali kararı vermiş, imzalanan ‘Bu Suça Ortak Olmayacağız’ başlıklı bildirinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmiştir. Barış Akademisyenleri’nin üniversitelerden ihraç edilmeleriyle sonuçlanan haksızlığa bir son verilmesini talep ediyor, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü öğretim elemanları olarak, bölümümüz öğretim elemanlarının da içinde bulunduğu akademisyenlerin akademik yaşam için değerli ve vazgeçilmez katkılarını sürdürmeleri adına bölümlerindeki görevlerine bütün haklarıyla iade edilmelerini bekliyoruz.”