GMİS maden işkolunda greve hazırlanıyor

GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, 19 Temmuz’da Zonguldak’taki sendika genel merkezinde “greve hazırlık” gündemiyle toplantı yaptı.

Türk-İş’e bağlı Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), 19 Temmuz’da Zonguldak’taki sendika genel merkezinde gerçekleştirdiği Genişletilmiş Başkanlar Kurulu’nun tek gündem maddesi toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri oldu.

Ekonomik krizin faturasın maden işçisi ödemeyecek
Toplantı sonunda yayınlanan Sonuç Bildirisi’nde hükümetin getirdiği toplu sözleşme teklifinde yeraltında çalışan işçilerin yasal hakları olan 2 asgari ücretin uygulanmadığı, sıfır zam önerildiği, denge ödeneğinin ödenmediği, harici servislerde ve MTA’da düşük ücretlerle çalışan işçilere açlık sınırındaki ücretlerin dayatıldığı belirtilerek, “ekonomik krizin faturasını maden işçilerine ödetmek isteyen dayatmalarla bu sözleşmelerin masada bitirilemeyeceği izlenimi edinen Başkanlar Kurulumuz, grev hazırlıklarına başlama kararı almıştır” denildi.
Arabulucu sürecinde de anlaşma sağlanamayan maden işkolunda süreç greve evrilirken, GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu’nun grev ve greve hazırlık gündemiyle yaptığı toplantının sonuç bildirgesinde şunlara işaret edildi:
“-TÜRK-İŞ bünyesinde oluşturulan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu ücretler ile ilgili teklifini 19 Haziran 2019 tarihinde Hükümete sunmuştu.
Kamuda en düşük ücretin 3.500 TL’ye yükseltilmesi, tüm çalışanlara seyyanen 300 TL zam, ilk altı ay için yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için enflasyon + yüzde 3 refah payı talep edilmişti.
Hükümet ise 9 Temmuz 2019 tarihinde verdiği teklifinde; 3500 TL altında ücret alanlara 60 TL seyyanen ve birinci altı ay yüzde 5, ikinci altı ay ise yüzde 4 zam önermişti.
-Türk-İş Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu adına açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Hükümetin teklifini tartışmaya değer bulmadıklarını ve Hükümetten yeni bir teklif beklediklerini ifade etmişti.
Biz de GMİS olarak Hükümetin bu teklifini kabul etmeyeceğimizi kamuoyuna açıkladık.
-Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) ve Maden Tetkik Arama Kurumu’nda (MTA) 60 günlük grev sürecinin başladığını dikkate alarak 25 Ağustos 2019 tarihinde TTK’da, 26 Ağustos 2019 tarihinde MTA’da greve çıkma tarihinin son tarih olduğunu bilerek yol haritasını çizme kararı almıştır.
-23 Temmuz 2019 tarihinde TTK’daki ve MTA’daki tüm işyerlerimizde işçi arkadaşlarımızla toplantı yapılacak ve gelişmeler hakkında bilgi verilecektir.
-25 Temmuz 2019 tarihinde Madenci Anıtı’nda Başkanlar Kurulumuzun katılımıyla bir basın açıklaması yapılacak ve gelişmeler kamuoyuna anlatılacaktır.
-Başkanlar Kurulumuz, 29 Temmuz 2019 tarihinden itibaren tüm işyerlerimizi topluca ziyaret ederek son gelişmeler hakkında işçi arkadaşlarımızı bilgilendirecektir.
-Bu süreç içerisinde TTK ve MTA Toplu İş Sözleşmelerinde anlaşma sağlanamazsa 6 Ağustos 2019 Salı günü grev kararları alınacak ve işverene bildirilecektir.
-Anlaşmazlık devam ederse 25 Ağustos 2019 tarihinde TTK’da, 25 Ağustos 2019 tarihinde MTA’da greve çıkılacaktır.
Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanlar Kurulu, 73 yıllık mücadele tarihimizde olduğu gibi her şart altında birlik ve beraberliğini sürdürecek, üyelerimizin mevcut kazanımlarından en küçük bir taviz vermeyecek ve bugün içinde bulunduğumuz koşullarda haklı ve meşru taleplerimiz için kararlılıkla mücadeleyi sürdürecektir.”