Göreme Vadisi yağma için milli park statüsünden çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı bir kararname ile 1986 yılında Milli Park statüsüne alınan Göreme Vadisi, bu statüden çıkarıldı

Türkiye’de iktidarın politikalarından dolayı doğa giderek tahrip ediliyor. Yapılan baraj ve santrallerle doğal yaşam alanları bir bir yok ediliyor. Bu kez de yayınlanan kararname ile Göreme Vadisi’nin statüsü değiştirildi. Resmi Gazete’de yer alan kararname ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Nevşehir’deki Göreme Vadisi ve çevresindeki alanın milli park olarak belirlenmesi hakkındaki 30 Ekim 1986 tarihli Bakanlar Kurulu kararını yürürlükten kaldırdı.

Diğer bir karara göre de Muğla’nın Bodrum ilçesindeki iki ayrı bölge kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ilan edildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Torba ve çevresi ile Kızılağaç İçmeler bölgesinin kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi olarak tespit ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Nasıl milli park oldu?

Göreme ve çevresinin Millî Park olarak ayrılması 1967 yılında düşünülmüş ve bu yıllarda Millî Parkın uzun devreli gelişim planı yapılmıştı. Ancak o dönemde yürürlükte bulunan 6831 sayılı yasanın 25. maddesine göre yalnız orman rejimine giren alanlar Milli Park olarak ayrılabileceğinden bu plan uygulamaya konamamıştı. 2873 sayılı yasanın 1983 yılında yayınlanması ile birlikte Göreme Tarihi Milli Parkı’nın kuruluş yolu da açılmış ve 30.10.1986 tarih 86/11135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Milli Parkın ilanı gerçekleşmişti.

Ne olmuştu?

Bir süre önce Meclis Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu’nda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün kapatılacağına ilişkin iddialar tartışılmıştı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, “Milli parklar, Türkiye kamuoyunda belki yeterince tanınmıyor, ama yaptığı görevler itibarıyla hakikaten Türkiye’nin geleceğine yönelik ciddi çalışmalar yapıyor” demişti. Üzmez, biyolojik çeşitliliğin envanterini yaptıklarını, 74 ilde bunu tamamladıklarını ve bu yılın sonunda 81 ilde tamamlamış olacaklarını belirtmişti.