İnfaz yasası değişikliği görüşülmeye başlandı, denetimli serbestlik koşulları değişti

TBMM’de görüşülmeye başlanan “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini”nin 1, 2 ve 10. maddeleri meclisten geçti.

Kabul edilen maddeler arasında denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme şartlarını düzenleyen bir madde de bulunuyor.  Değişiklikle, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilenlerin kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkilerini kullanabilmelerine imkan tanınıyor. Ayrıca, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilenler ile koşullu salıverilenlerin bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra edebilmesine de imkan tanınıyor.

Kanun teklifinin 10 Nisan Cuma günü görüşülmeye devam edileceği belirtildi.

İnfaz yasasında değişiklikleri içeren ve AKP tarafından teklif edilen bu paket HDP’li vekillerce mecliste protesto edilmiş ve kadın örgütlerinden büyük tepki toplamıştı.