Intiharlar halk sağlığı sorunudur

Son dönemde artan intihar vakalarını değerlendiren Türkiye Psikolojlar derneği izmir şube başkanı Psikolog Mevlüt Ülgen,  intihar girişimlerinin psiko-sosyal ve ekonomik boyutlarıyla ele alınması gereken çok boyutlu toplumsal bir sorun olduğunu söyledi.

Ülgen,  intihar girişimine karar vermek ve gerçekleştirmek her ne kadar bireysel bir girişim gibi olsa da,  ekonomik, siyasal ve kültürel belirleyicileri olan toplumsal bir sorun olduğunu vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü’nün kavramsallaştırmasını hatırlatan Ülgen,  intiharın bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade etti.

Belirsizlik Sürüyor

Ekonomik kriz, savaş çatışma dömemleri ile siyasal kriz dönemlerinde intihar ve madde bağımlılığında artış olduğuna vurgu yapan Ülgen ,  “Bu tür durumlarda bireylerde,  kaygı bozuklukları gibi ruhsal sorunlara daha sık rastlandığı bir gerçektir.

Yine toplumsal gerginlik,  belirsizlik,  çatışma, umutsuzluk,  dayanışma ve sosyal destek sistemindeki yetersizlikler intihar vakalarında artışa zemin hazırlıyor” diye belirtti.

Son zamanlarda haberlere yansıyan intihar vakalarında insanların ekonomik durumlarına işaret eden detaylar ortaya çıktığını belirten Ülgen,  maddi olanaksızlıkların kişinin psikolojisini etkilediğini kaydetti.  İntiharın  bir halk sağlığı ve toplumsal sorun olarak ele alınması gerektiğini söyleyen Ülgen,  bu konuda siyaset erkinin bütünlüklü bir politika oluşturması gerektiğini belirtti.