İşçiler, kıdem tazminatının gasbına karşı yurdun dört bir yanında eylemler yapıyor

Gebze Makina Takım işçileri, kıdem tazminatının gasbına karşı fabrikalarında eylem yaptı

DİSK ve Türk-İş’e bağlı sendikaların örgütlü olduğu işyerlerinde işçiler, sabah vardiyasından başlayarak yaptıkları eylemlerle kıdem tazminatının gaspedilmek istenmesini protesto etti.

DİSK ve Türk-İş’e bağlı sendikaların örgütlü olduğu işyerlerinde işçiler, sabah vardiyasından başlayarak yaptıkları eylemlerle kıdem tazminatının gasbedilmek istenmesini protesto etti. İki konfederasyon ayrıca kent meydanlarında yaptıkları eylemlerle de hükümeti kıdem tazminatının gasbından vazgeçmesi için uyardı.

Kocaeli

İzin vermeyeceğiz!

Kocaeli’de bulunan Bekaert fabrikasında yapılan eyleme katılan DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, işçi sınıfının tarihin en büyük saldırısıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. 1999’da insanlar göçük altındayken mezarda emeklilik yasasının çıkarıldığını, bugün de salgın koşullarında tazminat hakkının gasbedilmek istendiğini dile getiren Serdaroğlu, buna izin vermeyeceklerini 15-16 Haziran direnişinde olduğu gibi mücadele edeceklerini ifade etti.

Gebze

Dokunma kıdeme, gideriz greve!

Gebze’de sabah saatlerinden itibaren fabrikalarında eylemlere başlayan işçiler, “Dokunma kıdeme, gideriz greve!” dedi.

Adana

Tazminat gasbı meclise gelirse genel greve gideceğiz!

DİSK, kıdem tazminatının fona devri girişimine karşı DİSK/Genel-İş Adana Şubesi, örgütlü olduğu Adana Büyükşehir, Seyhan, Çukurova Belediyeleri şantiyeleri ile Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde eylemler yaptı. DİSK Başkanlar Kurulu’nun hazırladığı açıklama metninin okunduğu açıklamalarda tazminatın fona devrinin Meclise getirilmesi durumunda greve gideceklerini söyledi.

Seyhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde yapılan basın açıklamasında konuşan DİSK Çukurova Bölge Temsilcisi ve Genel-İş Adana Şube Başkanı Hüseyin Yaşar Gündoğdu, uluslararası sermayenin, IMF’nin ve ülkedeki temsilcilerinin kıdem tazminatını ortadan kaldırmak istediğini söyledi. DİSK Başkanlar Kurulu olarak yaptıkları açıklamalarda tüm işçilere ve işçileri temsil eden diğer sendikalara da seslendiklerini ifade eden Gündoğdu, “Kıdem tazminatı bizim 90 yıllık kazanımımız. Eğer ortadan kaldırılırsa hiç birinizin burada çalışma şansı kalmayacak. İşten çıkarma kolaylaşacak. Kıdem tazminatı verilmeyeceği için kimsenin güvenceli bir iş yaşamı olmayacak. TİS’lerin de anlamı kalmayacak” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

“Mevcut sistem güçlendirilmeli”

Seyhan Belediyesi Park ve Bahçelerde açıklama yapan İşyeri Baştemsilcisi Savaş Kartal “Kıdem tazminatı ile ilgili konuşulacak tek şey, mevcut sistemin güçlendirilmesi, kuvvetlendirilmesi, bir gün bile çalışsa tüm işçilerin istifa hali dahil kıdem tazminatı alacağı bir düzenlemenin yapılması ve işverenler işçilere kıdem tazminatını vermediğinde devletin kanun hakimiyetini sağlamasıdır” dedi.

“TİS sürecini başlattık”

Park ve Bahçeler’de konuşan Hüseyin Yaşar Gündoğdu, “Bunu meclise getirmeye kalkarlarsa biz de üretimden gelen gücümüzü kullanacağız ve tüm işyerlerinde iş bırakacağız. Bu kıdem tazminatını hiç kimseye yedirmeyeceğiz” dedi. Belediye şirketlerine geçişi yapılan işçilerin TİS sürecine dair bilgi de veren Gündoğdu, “Belediye şirket işçilerine dair TİS sürecini başlattık. Bakanlıktan yetki geldiğinde burada taslak çalışmamızı yapıp belediyeye sunacağız. Bu konuda da önümüzdeki süreçte ortak mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Türk-İş üyesi işçilerden kitlesel tepki

Türk İş 4’üncü Bölge Temsilciliği hükümetin gündeme aldığı Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası, işçinin tek güvencesi olan KIDEM tazminatını ortadan kaldırmaya yönelik girişimlere karşı basın açıkalması yatı. İnönü Parkı’nda bir araya gelen yüzlerce işçi “Kıdem’e uzanan eller kırılsın” sloganları ile kıdem tazminatının fona devrine izin vermemekte kararlı olduklarını gösterdi.

Fotoğraf: Evrensel

“Esnek çalışma ve kıdem tazminatının masaya yatırılmasını kabul etmiyoruz”

Konfederasyona bağlı tüm sendikaların katılımı ile gerçekleştirilen açıklamada konuşan Türk İş 4’üncü Bölge Temsilcisi Edip Gülnar, ekonomideki sıkıntıların çözümünün işçileri haklarının budanmasında arandığını belirterek “Kıdem tazminatı hakkımız masaya yatırılmaya çalışılıyor. Daha esnek bir çalışma düzeni kabul ettirilmeye çalışılıyor. Bunların hiç birini kabul etmiyoruz” dedi

Fotoğraf: Evrensel

Düzenlemenin işçilerin salgında işsizlikle baş etmeye, işini korumaya çalıştığı bir dönemde getirilmek istendiğini ifade eden Gülnar, “Kıdem tazminatının fona devredilmesi, süresinin azaltılması, hakkın 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlara belirli süreli iş sözleşmesi yaptırılması gibi hakkın tasfiyesine yönelik her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Ankara

Türk-İş’ten genel grev uyarısı

Türk-İş, genel merkez binası önünde sendika yöneticilerinin ve işçilerin katılımıyla basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Dünya pandemi ile uğraşırken Türkiye’de işçilerin haklarına göz dikiliyor” dendi, genel grev uyarısı yapıldı.

Zonguldak

Türk-İş: atalarımızın mirasını çocuklarımıza bırakacağız

Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası Sistemi (TES) düzenlemesi kapsamında Kıdem Tazminatına yönelik olarak gündeme getirilen değişikliğe karşı Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun etkinlikleri kapsamında Zonguldak’ta da bir açıklama yapıldı.

Madenci Anıtı Alanı’nda ve GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil tarafından Türk-İş adına yapılan basın açıklaması pandemiye karşı alınan tedbirler kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirildi.

Basın açıklamasına GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS, Türk-Metal Sendikası, Belediye-İş Sendikası, Tez-Koop-İş Sendikası ile Selüloz-İş Sendikası Şube Başkan ve Yöneticileri katıldı.

Zonguldak’ta Türk-İş yöneticileri ve işçiler, kıdem tazminatının gasbına karşı basın açıklaması yaptı | Fotoğraf: GMİS

 

Basın açıklamasını okuyan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil şunları söyledi; “Hükümet; işçiler, emekçiler olarak 84 yıllık kazanımımız olan; atalarımızın, şehitlerimizin mirası Kıdem Tazminatı hakkımız üzerinde düzenleme yapmak istiyor. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlara da esnek çalışmayı dayatarak, bu yolla kıdem ve ihbar tazminatını kaldırmak istiyorlar. Ayrıca İşsizlik Sigorta Fonu kesintilerini artırmak istiyorlar. İşçileri, kamu ve özel diye bölecek başka hesaplar da yapıyorlar. Kamuda uygulanmayacak, özel sektörde uygulanacak diyerek kafaları karıştırmak istiyorlar. Kıdem Tazminatı yerine, kulağa hoş gelen Tamamlayıcı Emeklilikten söz ediliyor. Ama ortada paylaşılan ve sosyal taraflara sunulan bir taslak yok. Sadece medyada yer alan haberler var. Kıdem Tazminatı konusunda sosyal taraflar olan biz Sendikaların ve işverenlerin her hangi bir talebi bulunmuyor. Sosyal taraflar arasında bir mutabakat da yoktur. Biz, Kıdem Tazminatı alamayan çalışanların, kıdem tazminatlarını güvenceye almak için mevcut yasaya küçük bir ilave yapılmasının yeterli olduğunu her zaman ifade ettik.”

“Fatura yine işçiye kesilmeye çalışılıyor”

Ekonomide mevcut sıkıntıların aşılması için çözümün yine işçide arandığını, faturanın işçiye kesildiğini vurgulayan Yeşil; “Kıdem tazminatı hakkımız masaya yatırılmak isteniyor. Daha esnek bir çalışma düzeni kabul ettirilmeye çalışılıyor. Bunların hiçbirini kabul etmiyoruz. Emek camiası, işçi sınıfı bir bütündür. Bundan asla taviz vermeyeceğiz. Kamu ve özel tüm işçiler olarak haklarımızı savunacağız. Biz; atalarımızın mirasını çocuklarımıza bırakacağız. Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de şimdiye kadar görülmemiş küresel bir salgın hastalığa karşı topyekun bir savaş verilirken bu düzenleme gündeme getiriliyor. İşçiler; zaten düşük olan ücretlerinde meydana gelen kayıplarla yaşam mücadelesi vermektedir. İşini korumaya çalışmaktadır. Böyle bir teklifin gündeme gelmesi ve tartışılması çalışma hayatının huzurunu bozmuştur” dedi.

Kıdem tazminatıma dokunma

Kıdem tazminatının koşulları ve çerçevesi kanunla çizilmiş, uzun yıllardan beri fiilen var olan temel bir müessese olduğu yönündeki görüşlerinin net olduğunu ifade eden Yeşil şöyle konuştu; “TÜRK-İŞ kıdem tazminatına ilişkin olarak yıllardan beri süregelen görüşünü bugün de muhafaza etmektedir.  TÜRK-İŞ Genel Kurullarında oybirliğiyle alınan kararımız herkes tarafından bilinmektedir. Alınan kararın arkasındayız. Kıdem tazminatı, Türkiye işçi sınıfının ve TÜRK-İŞ’in kırmızı çizgisidir.  Bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacak olanlar için kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasını istiyoruz. Kıdem tazminatının fona devredilmesi, süresinin azaltılması gibi bu hakkın, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlara belirli süreli iş sözleşmesi yaptırılması gibi, bu hakkın tasfiyesine ya da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz.  Bugün Türkiye’nin her yerinde yeni bir kampanya başlatıyoruz. Hazırlanan bez afişler binalarımıza asılacak, tüm işyerleri, evlerimiz ve arabalarımız posterlerle donatılacaktır.”