İstanbul Barosu’ndan çocuk işçiliği çalıştayı

Çalıştay, 19 Ekim’de Beyoğlu’ndaki İstanbul Barosu Konferans Salonunda gerçekleşecek.

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi, 19 Ekim Cumartesi günü “Çocuk İşçiliği Çalıştayı” düzenliyor.

Açılış konuşmalarını İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu ve İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Aşkın Topuzoğlu’nun yapacağı çalıştayın oturum başkanlığını ise Prof.Dr. Turgut Tarhanlı üstlenecek. 13:00-18:00 saatleri arasında Beyoğlu’ndaki İstanbul Barosu Konferans Salonunda gerçekleşecek çalıştayda ele alınacak konu başlıkları ve konuşmacılar şöyle:

13.45-15.45 Birinci Oturum/Çocuk Emek Gücünün Bir Aktörü mü?
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Turgut Tarhanlı/İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili
Konuşmacılar: Emre Üçkardeşler/Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
“Çocuğun Hakları ve Emek Gücünde Çocuğun Yeri”

Ali Fuat Karaman/İstanbul Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İI Müdür Yardımcısı
“Çocuk İşçiliği ile Mücadele Bağlamında Kamu Uygulamaları”

Prof. Dr. Arif Hikmet Çımrın/Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İş ve Meslek Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı
“Çocuk İşçiliğinin Sağlık Boyutu”

Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci/İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı
“Türkiye’de Çocuk İşçiliği ile Mücadelenin Değerlendirmesi”

Av. Murat Özveri/İstanbul Barosu
“Türkiye İş Hukuku Kapsamında Çocuk İşçiliğinin Kısa Değerlendirmesi ve İşçi Sendikalarının Çocuk İşçiliğiyle Mücadeledeki Rolü”

16.15-17.45 İkinci Oturum/Şirketlerin İnsan Haklan Sorumluluğu Bağlamında Çocuk İşçiliği ile Mücadele ve Tekstil Sektöründen Örnekler

Av. Çiğdem Çımrın/İstanbul Barosu&Şirketler ve İnsan Haklan Danışmanı
“Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Çerçevesinde Çocuk işçiliğiyle Mücadelede İnsan Hakları Risk Tespitinin Önemi ve Yeni Yasal Gelişmeler”

Canaria Gaffar/Responsibility – Araştırma Direktörü
“Tedarik Zincirlerinde Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Bağlamında Yapılan Çalışma Örnekleri”

Muazzez Siahpoush/Li&Fung Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Uyum Genel Müdürü
“Türkiye’de Hazır Giyim Tedarik Zincirinde Çocuk İşçiliği Mücadeledeki İyi Uygulamalar ve Zorluklar”

Enis Kösem/United Work – Genel Müdür
“Mülteci Krizi ve Krizin Çocuk İşçiliğiyle Bağlantısı”

Eylül ayında 6 çocuk işçi yaşamını yitirdi

İSİG Meclisi 2019 Eylül ayı iş cinayetleri raporuna göre dördü 14 yaş ve altında olmak üzere altı çocuk işçi hayatını kaybetti. Çocuk işçi cinayetleri tarım, gıda ve kağıt işkollarında gerçekleşti.