İzmir Barosu: Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde 30 Vaka Var,Önlem Alınmalı

İzmir Barosu, Harmandalı GGM ile ilgili açıkladığı raporda, yeterli önlem alınmadığını, 30 mülteci ve 1 güvenlik görevlisinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu, Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde tutulan mültecilerle ilgili rapor hazırladı. Raporda baroya ulaşan şikayetlerde 30 mülteci ve 1 güvenlik görevlisinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildiği bilgisi verildi.

Harmandalı Göç İdaresinde tutulan mültecilerden çok sayıda şikayet alan İzmir Barosuna üye avukatlar, kurumdaki birçok iddiadan bahsetti. Açıklamada, “Harmandalı GGM’de Koronavirüs Pandemisi için gerekli önlemlerin alınmadığı, idari gözetimde tutulan mültecilerin sadece ateşlerinin ölçüldüğü ve rahatsızlanan kişilerin izole edilmediği, yeterli hijyen malzemelerinin kurumdaki mültecilere verilmediği, odalarda 5 ile 15 kişi arasında değişen sayılarda kişilerin tutulduğuna ilişkin iddialar bulunmaktadır” denildi.

Avukatlar, “30 mültecinin Geri Gönderme Merkezinin A2 katında izole edildiği ve avukatlarına telefon yolu ile ulaşmalarının engellendiği iddia edilmektedir. Nitekim son 1 haftadır baromuz üyesi avukatlar bu merkezde tutulan müvekkillerinin kendilerini aramadığını doğrulamışlardır” dedi.

”RAPORDA ÖNE ÇIKAN HUSUSLAR”

Mart ve nisan ayı içinde İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu üyesi avukatlara telefon aracılığı ile ulaşan İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında tutulan mültecilerden gelen şikayetlerde, hijyen konusunda hiçbir önlem yer almadığı söylenirken diğer hususlar da şu şekilde sıralandı:

 • Kişiler GGM’ye ilk alındıklarında ayrı bir yere (karantina olarak adlandırılabilecek) götürülmediklerini ve GGM’de kalan diğer kişilerin yanına götürüldüklerini kendilerinden sonra gelen kişilerin de ayrı bir odada tutulmadan doğrudan odalara getirildiğini,
 •  Mart ayı başında GGM’ye getirilen başka bir mülteci odalarda 15 kişi kaldıklarını ve iki haftadır kapalı tutulduğu merkezde odasına ve bulunduğu sürekli olarak yeni kişilerin getirildiğini,
 •  Mart ayı sonunda GGM’ye gelen bir mülteci; odalarda 12, katta 200 kişi olduklarını ancak bu sayının Nisan ayında odalarda 4, katta 70 kişiye düştüğünü,
 • Bazı mülteciler; kendilerine karantinaya alındıkları ve 14 gün sonra bırakılacakları bilgisi dışında resmi bir bilgi verilmediğini, herhangi bir resmi karar tebliğ edilmediğini 14 günlük sürenin dolduğunu ancak halen kapalı tutulduklarını,
 •  Bazı mülteciler; kendilerine tebliğ edilen sınır dışı kararlarında isimlerinin yanlış yazıldığını güvenlik görevlileri dışında kurumda yetkili herhangi bir kimseyle görüşemediklerini,
 • Sadece sabahları ateş ölçümlerinin yapıldığını ateşi yüksek çıkan kişiye ateş düşürücü ilaç verildiğini ancak başka bir bölüme ya da odaya götürülmediğini,
 • Doktora erişimlerinin çok sınırlı olduğunu, doktor muayenesi taleplerinin karşılanmadığını iletmişlerdir.

”GGM’LERİN KARANTİNA MERKEZİ OLARAK KULLANILMASI MÜMKÜN DEĞİL”

Kişilere karantinaya alındıklarına dair yapılan bilgilendirmelerin hukuki bir dayanağının bulunmadığını belirtilen raporda, geri gönderme merkezlerinin yasal statüsünün YUKK’da düzenlenmiş olup buraların bir karantina merkezi olarak kullanılmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından bu merkezlerin karantina merkezi olarak kullanılacağına dair herhangi bir tedbir genelgesinin de yayınlanmadığı hatırlatılan açıklamada, “İdarenin bu noktada fiili bir uygulamaya geçmesinin mümkün olmayacağı açıktır. Öncelikle; tüm dünyayı etkisi altına alan bu pandemi döneminde kişiler hakkında sınır dışı etme işlemi uygulanması, Yabancıların Uluslararası Korunması Hakkındaki Kanunun 4. maddesi’nde düzenlenen ‘Non refoulment’ Geri Göndermeme İlkesi kapsamında mümkün değildir. Hakkında sınır dışı kararı alınmış olan yabancılardan ise kaçma ve kaybolma riski olanlar, geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altında tutulabilirler. Ayrıca, Yabancıların Uluslararası Korunması Hakkındaki Kanun’da düzenlenen idari gözetim tedbiri zaruri değil idarenin takdirine bırakılmış olduğunu hatırlatmak gerekir” denildi.

”GERİ GÖNDERME MERKEZLERİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER”

“Korona Pandemisi döneminde her türlü önlem alınsa dahi sosyal mesafeyi korumanın mümkün olmadığı,tek bir odada en az 5 kişinin konakladığı geri gönderme merkezlerinde kişilerin kapalı tutulması yaşam hakkının açık bir ihlali olacaktır” şeklinde devam edilen açıklamada, tüm bu süreç ve gelen şikayetlerin değerlendirilmesi neticesinde, İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonunun önerileri şöyle sıralandı:

 • Bu dönemde göç idareleri tarafından yabancılar hakkındaki sınır dışı işlemleri durdurulmalı, idari gözetim kararı alınmamalı ve kişilerin uluslararası koruma başvuruları kayda alınmalıdır.
 • Halen geri gönderme merkezlerinde tutulan kişiler, gerekli sağlık kontrolleri yapılarak 14 günlük karantina sürecine uygun şekilde serbest bırakılmalıdır.
 • Barınma imkanı olmayan ve kalacak yer talep eden yabancılar için geri gönderme merkezi, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak, odalarda en fazla iki kişi kalacak şekilde düzenlenmelidir.
 •  Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde,özellikle korona belirtisi şikayetleri olan kişilerin sağlık hizmetine erişimleri ivedilikle sağlanmalıdır.
 •  Temizlik ve hijyen ekipmanları sadece personele değil kurumda tutulan kişilere de verilmelidir(Ekipman yetersizliği durumunda ilgili kurum ve kuruluşları harekete geçirerek dayanışma sağlanması için baromuzla iletişime geçilebilir).
 • İmza yükümlülüğü bulunan mültecilerin, bu yükümlülüklerinin Corona Pandemisi süresince ertelenmesine ilişkin resmi açıklama ve bilgilendirme yapılmalıdır.