İzmir ve Antalya’da LGBTİ+ Onur Haftası etkinlikleri yasaklandı

İzmir Valiliğince LGBTİ topluluğunun 17- 23 Haziran’da kentte düzenlemeyi planladığı etkinliklere izin verilmeyeceği duyuruldu. Antalya’da da aynı gerekçeyle valilik 3. LGBTİ+ Onur Haftası etkinliklerini yasakladı.

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, LGBTİ topluluğunun 17- 23 Haziran’da gerçekleştirmeyi planladığı etkinliklerin yasaklandığı belirtildi. “İzmir Birlikte Güçlü” ve “İzmir Pride” Twitter hesaplarının yanı sıra İzmir Genç LGBTİ Derneği’nin Facebook hesabından çeşitli etkinlikler düzenleneceği paylaşımlarının yapıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A-C maddeleri gereğince ilimizde yaşayan insanların  huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu güvenliği ve esenliğinin sağlanması;  milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, olası şiddet ve terör olaylarının önüne geçebilmek amacıyla yapılması planlanan çeşitli etkinlikler valiliğimizce yasaklanmıştır.”

İzmir valiliği, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A-C maddeleri gereğince, “karşıt görüşlü grupların karşı karşıya gelmemesi, tesis edilen huzur ortamı ve milli güvenlik ve kamu düzeni ile genel sağlığın ve genel ahlakın bozulmaması, olası şiddet ve terör olaylarının önüne geçilmesi, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması”nı gerekçe göstererek yasakladı.

KAOS GL’ye konuşan avukat Ahmet Çevik, Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğünden BİZ Dernek ofisine gelen polis memurlarının, Antalya Valiliği’nin yasak kararını tebliğ ettiğini söyledi.

“Ancak tebliğden imtina ettik çünkü bu hukuksuz yasak kararını kabul etmiyoruz. Antalya Valiliği’nin yasak kararı hem uluslararası sözleşmelere hem de kendi mevzuatımıza aykırı. Daha açık söyleyeyim, yasak kararı İstanbul Sözleşmesi, Anayasa’nın eşitlik ilkesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve iç hukuk düzenine aykırı. Bu sebeple tebliğden imtina ettik, kararı Antalya Valiliği kamuoyuna duyurmalı.”

15 gün süreyle tüm LGBTİ+ etkinlikleri yasak

Avukat Çevik Valiliğin yasak kararının yalnızca hafta etkinliklerini kapsamadığını 15 gün süre ile ilde tüm LGBTİ+ etkinliklerinin yasaklandığı ve yasağa karşı tepki gösterilmesinin de yasaklandığını belirtti.

“Bununla birlikte LGBTİ+ etkinliklerine çağrı yapmak, elektronik ortamda yasağa karşı tepki göstermek ve protesto etmek de dâhil olmak üzere yasak. Dahası LGBTİ+ etkinliği sayılacağı için il içinde herhangi bir insan hakları derneğinin ya da kişilerin bu yasağı kınaması, yasağa dair basın açıklaması yapması da yasak. Özetle yasak yasak yasak… Her şey yasak!”