İzmir’de salgınla ilgili ‘Dayanışma Ağı’ çağrısı

İzmir Dayanışma Gönüllüleri, koronavirüs salgınına karşı il ve ilçe belediyelerine “Dayanışma Ağı”nın kurulması için çağrıda bulundu.

İzmir Dayanışma Gönüllüleri, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm kenti içine alacak bir “Dayanışma Ağı’nın kurulmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çok sayıda meslek grubundan 250 kişinin yer aldığı platform tarafından yapılan açıklamada, salgının yarattığı sorunların daha da ağırlaşacağı uyarısı yapıldı.

‘Dayanışma içinde aşmayı öneriyoruz’
Açıklamada, “Salgının yayılmaması için fiziksel olarak birbirimizden uzaklaşmamız ve evlerimize kapanmamız nedeniyle en aza inen toplumsal bağlarımız, kurumların iyi çalışması ve en aza inen toplumsal ilişkilerin farklı şekillerde yeniden kurulmasıyla güçlendirilmek zorunda” denildi. Açıklamada, “İzmirli yurttaşlar olarak bu çabaları ortaklaştırmayı; yerel yönetimlere, sivil toplum örgütlerine, meslek odalarına ve tüm İzmirlilere, iç içe geçmiş birçok toplumsal ağdan oluşan büyük bir dayanışma ağı etrafında bir araya gelmeyi; yaşadığımız ve yaşayabileceğimiz zorlukları dayanışma içinde aşmayı öneriyoruz” çağrısı yer aldı.

Tüm kenti örgütleyecek bir ağ

Koronavirüse karşı ‘Dayanışma Ağı’ çağrısı


Açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi: “Komşuluk ve sokak ölçeğindeki ağlardan başlayarak mahalle ağlarına, oradan ilçe ağlarına ve genel İzmir ağına ulaşacak bir örgütlenme, yaşadığımız sorunlarla baş etmede çok önemli işlevler görecektir. Gönüllüler ve yerel yönetimler, bu yapılanmanın iki temel bileşeni olarak düşünülebilir. Gönüllüler bulundukları her yerde sorunlara müdahale edebilir, kendi desteğini aşan noktalarda ilçe ya da İzmir ağını harekete geçirebilir. Örneklerini sosyal medyada gördüğümüz gibi, gönüllüler becerilerine göre çok değişik alanlarda katkı sunabilir. Ayrıca, krizde ortaya çıkan sorunlarla ilgili profesyonel nitelikleri olan gönüllüler ilçe ya da İzmir ağında da yer alabilir. İzmir Dayanışma Gönüllüleri olarak, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin öncülüğünde kurulacak kriz yönetimi merkezlerinin, kentte yaşayan tüm yurttaşların, sivil toplum örgütlerinin, uzmanların katılımını; gönüllülerin çabalarını ortaklaştırmayı mümkün kılacak şekilde acilen yapılandırılmasını öneriyoruz.”

Yapılan çağrıda, “İzmirli yurttaşlar olarak bu çabaları ortaklaştırmayı; yerel yönetimlere, sivil toplum örgütlerine, meslek odalarına ve tüm İzmirlilere, iç içe geçmiş birçok toplumsal ağdan oluşan büyük bir dayanışma ağı etrafında bir araya gelmeyi; yaşadığımız ve yaşayabileceğimiz zorlukları dayanışma içinde aşmayı öneriyoruz. Salgın nedeniyle yüz yüze ilişkinin en aza indiği ve toplu olarak bir araya gelmenin mümkün olmadığı koşullarda, bu dayanışma ağı, dijital platform üzerinde oluşturulabilir ve gereken durumlarda az sayıda kişinin yüz yüze etkileşimiyle sürdürülebilir. Komşuluk ve sokak ölçeğindeki ağlardan başlayarak mahalle ağlarına, oradan ilçe ağlarına ve genel İzmir ağına ulaşacak bir örgütlenme, yaşadığımız sorunlarla baş etmede çok önemli işlevler görecektir.  Gönüllüler ve yerel yönetimler, bu yapılanmanın iki temel bileşeni olarak düşünülebilir. Gönüllüler bulundukları her yerde sorunlara müdahale edebilir, kendi desteğini aşan noktalarda ilçe ya da İzmir ağını harekete geçirebilir. Ayrıca, krizde ortaya çıkan sorunlarla ilgili profesyonel nitelikleri olan gönüllüler ilçe ya da İzmir ağında da yer alabilir. Yerel yönetimler hem İzmirlileri temsil etmesi hem de kent için ayrılan maddi kaynaklara ve gerekli veri altyapısına sahip olmaları nedeniyle dayanışma ağlarının temel bileşenidir. Katkı koyacak diğer bileşenleri de içerecek şekilde, ilçe ağlarının düğüm noktaları ilçe belediyelerin öncülüğünde yapılandırılmalıdır. Her ilçede, kriz merkezi işlevlerini yerine getirecek, gerekli sağlık koşullarına göre düzenlenmiş en az bir mekân oluşturulması uygun olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

‘KAYNAKLAR YENİDEN PLANLANMALI’

Çağrıda, bu ağın bütün İzmir’i temsil etmesi ve kapasitesi nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi‘nin bu dayanışma ağının öncüsü olmalı gerektiğine dikkat çekilirken, “Ağların bağlandığı düğüm noktası burada oluşturulmalıdır. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi etrafında oluşturulacak ana kriz merkezi özelliğindeki bu yapı, farklı katılımlarla ve gönüllü katkılarını alacak biçimde zenginleştirilmelidir. Yerel yönetimlerin elindeki kaynaklar yeniden planlanmalı, önceliği olmayan yatırımlardan krizle mücadeleye kaynak aktarılmalıdır.

Güvenilir, etkileşime açık, bilgi ve moral kaynağı olacak bir dijital medya sistemi oluşturulmalı, öte yandan yeni araçları kullanamayan kesimler için de bilgilendirme amaçlı afiş, broşür, sabit telefonlar, anons araçları, radyo gibi geleneksel iletişim mecraları kullanılmalıdır.

Ayrıca, internet iletişimde meydana gelebilecek olası bir aksamada da bu kanallar herkes için önemli olacaktır. Desteğe en çok ihtiyaç duyacak kesimler, gıda vs. temininde sorun yaşayacak kent yoksulları (günübirlik çalışanlar, enformel sektör çalışanları, geliri olmayanlar, mahkum yakınları vb), göçmenler, sokakta yaşayanlar, engelliler ve hastalığa en açık olan yaşlılardır. Kaynak kullanımında bu gruplara öncelik sağlanmalıdır.

İzmir Dayanışma Gönüllüleri olarak biz, Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin öncülüğünde kurulacak kriz yönetimi merkezlerinin, kentte yaşayan tüm yurttaşların, sivil toplum örgütlerinin, uzmanların katılımını; gönüllülerin çabalarını ortaklaştırmayı mümkün kılacak şekilde acilen yapılandırılmasını öneriyoruz. Bu zor günlerden şehrimizde yaşayan her yurttaşın birbirine karşı duyacağı sorumlulukla, gücü ölçüsünde vereceği emeği, çabası ve göstereceği maddi, moral dayanışma ile hep beraber çıkabileceğimize inanıyor ve yerel yönetimi bir an önce bu ilkelerden hareketle İzmir Dayanışma Ağı’nı örgütlemeye çağırıyoruz” denildi.

izmirdayanismagonulluleri@gmail.com
https://twitter.com/DayanısmaIzmir

İlk Çağrıcılar

Adil Taşer
Adnan Elci
Ahmet Burak
Ahmet Can Bilgin
Ahmet Çelikkol
Ahmet Dilsiz
Ahmet Kale
Ahmet Soysal
Akay Mehmet
Akın Birdal
Ali Ağzıtemiz
Ali Akgün
Ali Doğan
Ali Karaege
Ali Karayel
Ali Rıza Avcan
Ali Sabuktay
Altan Eryılmaz Şahin
Arif Ali Cangı
Arife Bulut
Asiye Nermin Koçum
Aslıhan Aykaç
Asuman Kublay
Asuman Özçam Boyacıgiller
Atilla Tuncel
Aydın Metan
Aydın Özay
Ayhan Demirden
Aynur Çağırıcı
Aysel Kobak
Ayşe Temiztaş
Ayşen Deniz
Ayşen Erdoğan
Ayşen Tekşen
Banu Öcal Dalgıç
Başak Yasemin Kumaş
Başar Karamanlı
Behzat Aliamcaoğlu
Behzat Balay
Behzat Demir
Behzat Kocavardar
Belde Durmuş
Berrin Bicek Öztürk
Betül Omay Yazıcı
Can Cankoçak
Canan Alayoğlu
Canani Kaygusuz
Cem Uzungüneş
Cemal Erdem
Cemal Göknur
Cemal Ulcay
Cemile Çakmak
Cengiz Türksoy
Cihan Koç
Çağrı Gruşçu
Deman Güler
Derya Nuket Özer
Dilek İmre
Dilek Karabulut
Dilek Zeybek Göker
Duriye Kayser
Duriye Kayserilioğlu
Ebru Dinçel
Ece Apaydın
Ekin Kanar
Emel Akar
Emel Çam
Emel Dinçer
Emine Beyer
Engin Önen
Engin Şirin
Enis Bakışkan
Enver Topaloğlu
Ertan Daş
Ertuğrul Barka
Evrim Tül
Fadıl Eroğlu
Fadıl Öztürk
Fatih Sürenkök
Fatma Huriye Tok
Fatma Koyuncu
Ferdan Çiftçi
Fulden Bak
Fergül Yücel
Feyzi Hepşenkal
Fikret Tül
Fulya Ceylan Saylıkoğlu
Funda Ekin
Gökalp Müstecaplıoğlu
Gökhan Taner Günsan
Gönül Soyoğul
Gözde Gruşçu
Gülay Pekcan
Gülden Aykanat
Güliz Yapıcı
Gülşah Topaloğlu
Gürbüz Karaelmas
Gürcan Yurtman
Gürkan Kavasoğlu
Halil Dönmez
Haluk Tekeli
Haluk Yurtsever
Hamit Mumcu
Handan Kaynakgöz
Handan Türkeli
Hasan Ali Çam
Hasan Yaşkaya
Haşmet Demir
Hatun Güler
Hülya Dağlar
Hülya Demir
Hülya Özses
Hürriyet Derebaşı
Hüseyin Coşkun
Hüseyin Sezer
Hüseyin Tuncer
Işık Konuk
İbrahim Hünder
İdil Sezer
İffet Ustabaş
İpekAkpınar
İrfan İnceboz
İsmail Duvarcı
Kaan Kaya
Kani Doğan
Kenan Doğan
Kenan Kader
Kemal Özçakar
Kıymet Konuk
Koral Özdemir
Koray Feyiz
Kurtuluş Binici
Kuyas Buğra
Levent Okan
Levent Salıcı
Leyla Demir
Leyla Dikeçoğlu
M.Feyzi Hepşenkal
Mahmut Eşitmez
Malik Yavaş
Mansur Komşu
Mehmet Aydın
Mehmet Celil Altınbilek
Mehmet Kapucu
Mehmet Saygılı
Mehmet Yapıcı
Melda Yaman
Melek Göregenli
Melih Yalçın
Meltem Çiftçi
Meltem Uygur
Memnune Bahçıvan
Metin Soydeveli
Mesut Öner
Miheme Porgebol
Mine Yolacan
Muhsin Dalfidan
Musa Çam
Musa Devecioğlu
Mustafa Bilen
Mustafa Küçük
Mustafa Moroğlu
Muzaffer Ayhan Kara
Müge Bilgin
Müjgan Çelikkol
Nazan Batmaz
Necmettin Filiz
Necmettin Turan
Nehir Yüksel
Nergis Savran Ovacık
Nesrin Durmuş
Nevin Karaca
Nevriye Keyik
Nevzat Suer Sezgin
Nihal Gülsöz
Nihal Yassıkaya
Nihat Topalakcı
Nil Dağlar
Nilgün Toker
Niyazi Barutçu
Nizam Aktaş
Nuray Pehlivan
Nurettin Akbaş
Nurettin Mamalı
Nuriye Hünder
Nurten Hızlı
Oktay Çaparoğlu
Onur Akyıl
Onur Keser
Onur Yıldırım
Orhan Gazi Ertekin
Orkun Kalonya
Ömer Güner
Ömür Gönen
Önder Çolakoğlu
Özcan Gülhan
Özgen Alankuş
Özgür Hündel
Özgür Martin
Özgür Öztürk
Özkan Akgün
Özkay Saygı
Özlem Arslan
Özlem Yılmaz
Öznur İlhan
Pelda Tokan
Perihan Gezek
Rauf Cankurtaran
Remzi Hızlı
Remzi Yılmaz
Resmiye Dinlenmez
Reşat Kutucular
Rıfat Güler
Rıza Çakmak
Ruken Arslan
Rüya İsfendiyar
Saadet Erkuş
Sabahattin İzcioğlu
Sabahattin Umutlu
Sami Akalın
Sarp Dağlar
Sebiha Köksal
Sedat Akbalçık
Sedat Gülmez
Sedat Özgüven
Selma Şen
Selman Büyükaçık
Sema Ankaralı
Sema Çamlı
Sema Yazıcı Metan
Semih Aydemir
Semra Günger
Servet Kuru
Seven Cankurtaran
Sevgi Akgül
Sevin İşleğen
Sevinç Kıral
Seyhun Dalgıç
Süreyya Martin
Şebnem Tabak
Şefika Topalakçı
Şensal Biçer
Şerafettin Seçer
Şermin Gürgünoğlu Çetiner
Şirin Tanay
Şule İlkkurşunlu
Tacettin Uçar
Talat Özmen
Talat Tatar
Tamer Gülbek
Tansel Özalp
Tansu Arkayın
Tayfun Arkayın
Tayfun Dağlar
Tayfun Maro
Tuğrul Eryılmaz
Tülay Akkaş
Tülay Çam
Türkan Süren
Utku Deniz Sirkeci
Utku Tutar
Ülkü Bilgin
Ümit Yaldız
Ümran Kaya
Ünal Ersözlü
Vehbi Güzelocak
Veysel Çolak
Vezan Karabulut
Yalçın Dağlar
Yasemin Alfatlı Sarı
Yasemin Dorken
Yasemin Sağlam
Yasemin Sase
Yaşar Akyaz
Yeliz Dülgeroğlu
Yeşim Ediz
Yılmaz Uyar
Yusuf Turabi
Zafer Yörük
Zehra Mete
Zeki Gül
Zekiye Özalp
Zerrin Kurtoğlu Şahin
Ziya Çavdar