‘Kanal İstanbul’la 3 bin 896 futbol sahası büyüklüğünde orman alanı yok olacak’

Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi, Kanal İstanbul çevresindeki yapılaşmayla birlikte 3 bin 896 futbol sahası büyüklüğünde orman alanının yok olacağını açıkladı.

Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) Marmara Şubesi Kanal İstanbul projesiyle birlikte yok olacak orman varlığını açıkladı.

TOD Marmara Şubesi Başkanı Ünal Akkemik ve Kuzey Ormanları Savunması Seda Elhan Kadıköy’de bir basın toplantısı düzenleyerek Kanal İstanbul’un orman alanlarına etkisini açıkladı.
Basın toplantısında açıklamayı okuyan TOD Marmara Şubesi Başkanı Ünal Akkemik, orman varlığının yıllar içinde azaldığına dikkat çekerek  “İstanbul’un Kuzey Ormanları uzun yıllardır insan baskısı nedeniyle sürekli azalmaktadır. 1971 yılı orman envanterine göre yaklaşık 270 bin hektar kadar olan İstanbul’un orman varlığı 2018 yılında 243 bin hektara kadar gerilemiştir. 47 yılda kaybedilen orman alanı 27 bin hektara kadardır” dedi.

‘8 bin 700 hektar orman alanı 3. havalimanı ve 3. köprü için verildi’

Akkemik orman alanlarının 3. Havalimanı ve 3. Köprü bağlantı yolları nedeniyle yok olduğunu belirterek “Orman alanlarındaki azalmanın en önemli nedeni Orman Kanunun 16. ve 17. Maddeleri kapsamında orman alanlarından verilen izinlerdir. Bu maddeler kapsamında verilen izinlerin yaklaşık üçte birine karşılık gelen 8 bin 700 hektarı 3. Havaalanı ve 3. Köprü bağlantı yollarının yapımı için son 8 yılda verilmiştir. Bunlara ek olarak maden, savunma, çöplük, su, eğitim ve enerji yatırımları gibi faaliyetler için de 20 bin hektara yakın bir orman alanı vasfını yitirmiştir” ifadelerini kullandı.

‘Türkiye’nin koruma değeri en yüksek muhafaza ormanı projenin içinde’

Akkemik “Kanal İstanbul ile de 458 hektar kadar bir orman alanı tamamen yok olacaktır. Üstelik yok olan bu orman alanlarının 287 hektarı Türkiye’deki koruma değeri en yüksek olan Muhafaza Ormanı statüsündeki Terkos Gölü Muhafaza Ormanı sınırları içinde kalmaktadır. Özetle İstanbul ili özelinde kitlesel bir ormansızlaşma süreci daha yaşanacaktır” tespitinde bulundu.

“Aslında Istrancalardan Düzce’ye tüm kuzey ormanları tehdit altındadır” diyen Akkemik  şu uyarılarda bulundu:

“Rant Kanalı projesi; Trakya, İstanbul ve Anadolu’nun su, nefes ve yaşam kaynağı olan ve Marmara’nın Karadeniz kıyısına paralel olarak Kırklareli’nden Düzce’ye eşsiz güzellikteki ekosistemler birliği oluşturan Kuzey Ormanları’nı, 3. Havalimanından sonra bir kez daha bölecektir. Bu aynı zamanda bölgede yoğunlaştırılan ağır sanayi ve hizmet faaliyetlerine paralel olarak büyüyen yapılaşma baskısı altında kalan yaban hayatının da bir darbe daha almasına yol açacaktır.”

‘3 bin 896 futbol sahası büyüklüğünde orman alanı yok olacak’

Akkemik’in okuduğu açıklamada Kanal İstanbul projesiyle birlikte 3 bin 896 futbol sahası büyüklüğünde orman alanının kaybedileceğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Her ne kadar Kanal güzergâhında kesilecek orman alanının 458 hektar (595 futbol sahası) olduğu açıklansa da Kanal çevresinde oluşturulacak yeni yerleşim yerleriyle birlikte kaybedilen orman alanı miktarı 3 bin hektar (3 bin 896 futbol sahası)’a çıkacaktır. Ek olarak kanal ve yeni yerleşim yerlerinin inşası için gerekli olan taş, mıcır ve çimento için de orman alanlarından yeni izinler verilmesi de söz konusu olabilecek ve kaybedilen orman alanı miktarı daha da artabilecektir. Ek olarak yeni yerleşim alanları için yol, enerji vb. yatırımların da gerekli olabileceği, bunlar için ilk önce ormanların gözden çıkarılacağı da unutulmamalıdır.”

‘Her türlü baskı ve yapılaşmadan uzak tutulmalı’

Akkemik şu çağrıda bulundu: “On yıllardır ağır tahribata maruz bırakılmış olan Kuzey Ormanlarının tümüyle ‘Muhafaza Ormanı’ ilan edilerek her türlü rant ve yağma projesine derhal kapatılması ve diğer doğal ekosistemlerle birlikte koruma altına alınarak her türlü baskı ve yapılaşmadan uzak tutulmasıdır.”