Kaz Dağları İstanbul Dayanışması ve Her Yer Kaz Dağları bileşenleri, Koç’u ve Eczacıbaşı’nı protesto etti

Kaz Dağları İstanbul Dayanışması ve Her Yer Kaz Dağları bileşenleri, İstanbul Bienali’nin sponsorlarından olan Koç Holding ve Eczacıbaşı Holding’i protesto etti.

Kaz Dağları İstanbul Dayanışması ve Her Yer Kaz Dağları bileşenleri, İstanbul Bienali’nin gerçekleştirildiği mekanlardan biri olan Pera Müzesi önünde bir araya gelerek Koç Holding ve Eczacıbaşı Holding’i protesto etti.

“Bu şirketlerin, bizlere plastik kirlenmesini anlatması çok büyük bir çelişkidir”

Koç Holding ve Eczacıbaşı Holding’in sponsorluğunda gerçekleştirilen İstanbul Bienali’nde plastik kirliliğinin çevreye etkilerine dikkat çekilirken, bu holdingler eliyle çevre katliamları yapılmasını protesto eden Kaz Dağları İstanbul Dayanışması ve Her Yer Kaz Dağları bileşenleri, “‘Yedinci Kıta’ temasıyla düzenlenen 16. İstanbul Bienali, petrol türevi olan plastik kirliliğin yol açtığı sorunlara ve okyanuslarda ortaya çıkan kıta büyüklüğündeki kirliliğe dikkat çekiyor. Ancak Bienal’in sponsoru olan Koç Holding ve Eczacıbaşı Holding başta maden olmak üzere birçok ekolojik talana sebep olan projeleri sürdürüyor” açıklamasında bulundu.

“Fosil yakıtlar ve doğa tahribatı üzerinden para kazanan bu şirketlerin, Bienal’de bizlere plastik kirlenmesini anlatması çok büyük bir çelişkidir” diyen Kaz Dağları İstanbul Dayanışması ve Her Yer Kaz Dağları bileşenleri, “Ayrıca Kaz Dağları’nda olduğu gibi Sivas Bakırtepe’de Koç Holding’in, Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde Eczacıbaşı Holding’in siyanürle altın maden işletmeleri ve projeleri kıtamızı ve coğrafyamızı ortadan kaldıracak düzenin bizzat kendileridir. Eczacıbaşı’nın Kaz Dağları’nın bir parçası olan Balya’da devam eden çinko maden projesi ise Kaz Dağları’na zarar vermeye devam ediyor” ifadeleriyle Koç Holding ve Eczacıbaşı Holding eliyle yapılan çevre katliamlarını örneklendirdi.

“Doğa katliamlarının son bulması için kolektif bir akla ihtiyaç var”

Kaz Dağları’nda çevre katliamlarının önüne geçilmesi için süren mücadelenin İstanbul’daki katılımcılarından oluşan Kaz Dağları İstanbul Dayanışması, “Kaz Dağları’nda gerçekleşen doğa felaketini ve planlanan diğer ekolojik katliamları engellemek, İstanbul’daki ekolojik ve kentsel yağma projelerine karşı, ortak mücadelelerde bulunmak ve süreci doğru aktarmak amacıyla, farklı inanış, düşünce ve etnik kökenlerden gelen, farklı meslek gruplarına mensup bireylerden” oluşuyor. Kaz Dağları İstanbul Dayanışması katılımcıları, sürdürdükleri mücadeleye ilişkin şunları kaydediyor:

“Mücadelemizin odağındaki Kaz Dağları’nın ulusal ve uluslararası dev sermaye gruplarından temizlenerek doğal yaşantısına kavuşması başarısının, ülkenin her yanında gerçekleştirilen doğa saldırılarına karşı verilen ekolojik mücadelelerinin kaderini belirleyeceğinin bilinciyle mücadelemizi sürdürüyoruz.

Madencilik faaliyetinin ötelediği ancak durdurmadığı, yeni katliamların yapıldığı Kirazlı/Balaban tepesinin eteklerini terk etmeyen doğa dostları ortaklaşıyor, onların İstanbul’daki sesi olmaya çalışıyoruz. Bu bölgedeki diğer katliam projelerinin hayat bulmasına engel olmak ve devam eden projelerin son bulması için toplumun tüm kurumlarıyla karşı duruşu örgütlüyor, ortaklaşmaya çalışıyoruz. Katliamın nasıl durdurulacağına dair fikir yürütme ve eylemliliklere devam ediyoruz. Doğa katliamlarının son bulmasının kolektif bir akılla yürütülmesi gerektiğini düşünüyor ve bunun için ülkenin ve dünyanın çevre aktivistleriyle ve yaşam savunucularıyla birlikte hareket etmenin bir zorunluluk olduğunu biliyoruz. İklim değişikliklerini ve yaşamın devam etmesini tehdit edecek boyuta gelmiş ekolojik tahribatın rant ve kâr hırsıyla dolu insanlar eliyle yaratıldığını biliyoruz.”