KHK’li sağlık emekçilerine faiz ve tazminat yok: Kazanılanları da kesecekler

Sağlık Bakanlığı, olağanüstü hal döneminde Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile görevinden ihraç edilenlerden görevine iade edilen sağlık emekçilerinin alacaklarına faiz işletmeyeceği, tazminat ödemeyeceği gibi açıkta geçen süreçte kazandıklarını da alacaklarından kesecek.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Strateji Geliştirme Başkanlığı ile Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden ihraç edilen ve OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından da göreve iade edilmelerine karar verilen sağlıkçıların mali ve sosyal haklarına ilişkin yapılan başvurulara ilişkin görüşünü açıkladı.

Faiz ve Tazminat Ödenemez

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Abdülvahit Sözüer imzalı yazıda “Mevzuat hükümleri, yapılan açıklamalar ve alınan görüşler doğrultusunda meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlerden OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunca da başvuruları kabul edilerek göreve başlatılanların ‘mali ve sosyal hakların ödenmesi sırasında kanuni faiz veya başkaca bir tazminat ödenemeyeceği’ mütalaa edilmektedir” ifadeleri yer aldı.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün KHK ile ihraç edilen ve göreve iade kararı verilen sağlık emekçilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin görüş yazısında ise “Hekimin ihraçta kaldığı süre içerisinde tespit edilebilen ve hesaplanabilen başkaca bir elde ettiği gelir varsa bu gelirin yapılacak ödemelerden mahsubunun gerekebileceği mütalaa edilmiştir” denildi.
Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın yazısında, “İhraç edildikleri dönemde elde ettikleri gelirlerin, göreve başlamaları halinde kendilerine ödenecek mali ve sosyal haklarından mahsup edilmesi gerektiği” belirtilerek yazının sağlık tesislerine duyurulması da istendi.

Haksızlığa Devam

Sağlık Bakanlığı’nın kararına tepki gösteren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Sekreteri Pınar İçel, “Haksız hukuksuz görevlerinden ihraç edilenler bu dönemde yaşamlarını idame ettirebilmek için çeşitli işlerde çalıştılar. İnşaat işçiliği yapan, evlere temizliğe giden ve açlığa mahkûm kalmamak için çalışanların o dönemde elde ettikleri gelir miktarı ‘haksız zenginleşmeye neden olmamak için’ kesilecek” diye konuştu.

“Haksızca işlerinden edilmiş olanlar işlerine iade edildiklerinde de haksızlığa uğramaya devam etmekte” diyen İçel, “Göreve iade edilen sağlık emekçilerine, ihraçta geçirdikleri 3-4 sene içerisinde mahrum bırakıldıkları maaşları 3-4 yıl önceki tutardan hesap edilerek ödenecek. Üstelik iktidar bu kişileri haksızca ihraç ettiğini kabul edip yıllar sonra işlerine iade ederken bu hatasına dair herhangi bir tazminat ödememeyi de garanti altına almakta. Bu durum kabul edilemez. Derhal tüm mali ve sosyal haklarla birlikte iade edilmelidir. Binlerce kişiye yönelik bu haksız tutum artık derhal sonlandırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Maddi ve Manevi Zarar Verildi

TTB Avukatı Ziynet Özçelik ise Sağlık Bakanlığı’nın kararını şöyle değerlendirdi: “Görüş yazısında aile hekimlerine ihraç edilmeleri nedeniyle açıkta geçirdikleri süreye ilişkin mali hakları ödenirken faiz ödenmez, gezici sağlık hizmetleri için yapılan ödeme verilmez ve ihraç döneminde çalışmışlarsa da bu ücretler düşülerek geriye dönük ödemeleri yapılır deniyor. Oysa kanunda özel hüküm var mali haklarının ödeneceğine dair. Çalıştıkları gerekçesi ile ya da gezici sağlık hizmetini vermedikleri gerekçesi ile kesinti yapılması öncelikle kanuna aykırı.

Eğer ihraç edilmeseydi zaten çalışarak tüm gelirini elde edecekti. Bu insanlara, haksızlığı tespit edilen işlemler ile maddi ve manevi olarak zarar verildi. Faiz ödenmesi gerektiğine ilişkin yargı kararları da var. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasında göreve iade edilen KHK’lilerin mali haklarının faiz işletilerek ödeneceği belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı’nın görüşü ve buna göre yapılan uygulama hukuken hatalı olmakla birlikte, insancıl düşüncelerden nasıl bu kadar uzaklaşılabildiğine de şaşmamak mümkün değil. Sağlıkçılara çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde bu görüşü hazırlayanları ve uygulayanları, sağlıkçılara karşı insani ve hukuka uygun tutumlardan yana tercihlerini değiştirmelerini öneriyorum.”

Kaynak : Birgün