Limter-İş Yöneticilerine Gözaltı

“İşçilerin yaşam hakkını savunmak suç sayılıyor. Asıl suç işçileri salgın ve açlık arasında ikileme sürüklemek.”

Limter- İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Deniz Bakır ve arkadaşları bu sabah gözaltına alındı.

İşçilere “yaşam hakkınız için ücretli izin hakkınızı kullanın” çağrısı yapan Limter-İş yönetici ve üyeleri Deniz Bakır,Deniz Bahçeci,Çınar Altan,Can Papili,Birkan Polat gözaltına alınmış ve her birine 6000 TL para cezası verilerek serbest bırakılmışlardır.

Kaynak: Birleşik İşçi Kurultayı