Lübnan komünist partisi üyesi öğrenciler ve gençler banka şubesini işgal etti

Lübnan’da halkın WhatsApp’a yapılan vergi zammı ile başlayan ve neo-liberal politikalara, yolsuzluklarave kapitalist sömürü düzenine isyana dönüşen eylemler sürüyor. Lübnan Komünist Partisi Öğrenci ve Gençlik Örgütü üyeleri, bir banka şubesini işgal etti.
Halk isyanı, Lübnan siyasetinde tam bir krize neden olurken ekonomik olarak da Lübnan’ı sarsmış, bankalardan günlük çekilecek para miktarına sınırlama getirilmişti. Bu nedenle, halk paralarını çekemedikleri için faturalarını ödeyemezken, ödenmeyen faturalar nedeniyle, elektrik, su gibi temel hizmetler kesilmeye başlamıştı.
Lübnan Komünist Partisi’ne bağlı öğrenci ve gençler bu nedenle banka işgali gerçekleştirdi.
Açıklamaları şöyle:
Bankalar halkın eline geçecek ve bu ilk taksit.
BLC bankın çalışanların maaşını ve hesabında az parası olanların parasını ödemesini reddetmesi üzerine; yoldaşlarımız ve farklı gruplardan arkadaşlarımız bahsedilen bankaya(El Hamra şubesi) gittiler. Orda bütün müşteriler parasını alana kadar oturma eylemi yaptılar.
Bu yaşananlar yanlış banka pratiklerini doğruluyor. Bankada dolar olmadığını belirtmesine rağmen, halkın yaptığı yoğun baskı sonucunda, herkesin parasını dolarla almış olması bankayı yalanladı.
Komünistler bankaların halkın para ve maaşlarını gasp etmesine daha fazla izin vermeyecek. Ayrıca mağdur olmuş herkesi halkın çıkarlarıyla çarpışan bankalar ve siyasi iktidarın karşısında durmaya çağırıyoruz.
Lübnan Komünist Partisi Öğrenci ve Gençlik Örgütü