Moleküler Biyoloji Derneği: Bir haftada 50 bin tanı yapabilme kapasitemiz var

Genekam coronvirus 2020 PCR kit

Moleküler Biyoloji Derneği, Twitter ve internet sayfasından yaptığı duyuruda haftada 50 bin testin yapılabilmesi için gerekli cihazlara ve test kitine sahip olduğunu ve hızlı tanı kitlerine güvenilmemesi gerektiğini belirtti.

Derneğin 21 Mart tarihinde yaptığı açıklama şöyle:

Moleküler Biyoloji Derneği olarak 20 Mart 2020 tarihinde TÜSEB Başkanı Adil Mardinoğlu ile bir görüşme yapılmış ve bu görüşmede kendisine COVID-19 testlerinin güvenilirliği ve üretimi ile ilgili bir rapor sunulmuştur. Bu raporda iki noktaya dikkat çekilmiştir. Birincisi ülkemizde şu anda pek çok şirketin test kiti üretimine geçtiği ve bakanlığın kit ihtiyacı sıkıntısının bu şirketlere de imkan vererek aşılabileceği tespitidir. İkincisi ise hızlı tanı kitlerine birincil olarak güvenilmemesi gerektiğini qRT-PCR tekniğinin daha erken dönemde ve daha güvenilir sonuç vereceğine dair yapılan vurgudur.
TÜSEB başkanlığına iletilen rapor şu ifadelerle sonuçlandırılmıştır:
“SARS-COV2 (COVID-19) tanı kitlerinin ülkemizdeki imkanlar dahilinde qRT-PCR bazlı olarak yaygınlaştırılması elzemdir. Bir haftada 50 000 ve üzeri testin yapılması için laboratuvarlarımızda gerekli cihazlar ve yeterli tanı kiti bulunmaktadır. Bu konuda Moleküler Biyoloji Derneği ve tüm Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunu gönüllüler mobilize olmak üzere sizlerden görev bekliyoruz.”