Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın muayene raporları

Açlık grevinde hayati risk noktasına gelen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın sağlık raporlarında önemli bilgiler yer alıyor. Raporlara göre kas kaybından kaynaklı hareket güçlüğü yaşayan Özakça’nın yatağı üst kattan zemine indirilmiş.

Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça açlık grevinde 149 günü geride bıraktı. Ankara Numune Hastanesi’nin “hayati tehlikeleri vardır” uyarısı yer alan rapora rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi “geçici tedbir” talebi başvurusunu reddetti.

AİHM’in ret kararının ardından Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreteri Metin Bakkalcı, iki eğitimcinin sağlık raporların sonuç bölümlerini paylaştı. Ankara Tabip Odası’nın görevlendirdiği Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın da imzasının bulunduğu raporlarda dikkat çeken noktalar şunlar:

İLK RAPOR 23 HAZİRAN’DA

Türk Tabipleri Birliği İnsan Hakları Kurulu tarafından oluşturulan üç uzmandan oluşan heyet ilk raporunu 23 Haziran tarihinde hazırladı. Raporda “Nuriye Gülmen’in ve Semih Özakça’nın tıbbi durumu; uzamış açlığın yol açtığı/neden olacağı sağlık sorunları nedeniyle ciddi bir dönemde olduğuna işaret etmektedir. Kişinin mevcut sağlık durumu nedeniyle tahliye edilmesi ve sağlık değerlendirmelerinin uzman hekimlerce yapılması gerektiğini düşünüyoruz” denildi.

ALATURKA TUVALET DEĞİŞTİRİLMELİ

AİHM’in talebi üzerine 17 Temmuz 2017 tarihinde Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın talebi ve onayı ile Ankara Tabip Odası’nca görevlendirilen Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı tarafından 9 sayfalık görüşme ve muayene bulgularına dayalı tıbbi değerlendirme raporu hazırlandı. Fincancı’nın hazırladığı raporda Özakça’nın kas dokusu yıkımı sebebiyle kendi bakımını tek başına ve yardımsız yapamayacağı vurgulandı. Tutuklu bulundukları yerin iki katlı olduğu hatırlatılan raporda yatağın tuvalet ve banyo katına getirilmesine rağmen dolabın indirilmediği vurgulandı. Öte yandan alaturka olan tuvaletin kas gücü kaybına bağlı oturma güçlüğü nedeniyle değiştirilmesi gerektiğinin de altı çizildi.

‘TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN KALICI SAĞLIK PROBLEMLERİ’

Sincan Cezaevi Kampüs hastanesinde görevli dört hekim 17 Temmuz 2017 tarihinde Gülmen ve Özakça’yı muayene ederek rapor hazırladı. Raporda her iki eğitimci için de “açlık grevinin 131’inci günü olduğu da dikkate alındığında kişinin sağlığında bozukluk belirtileri gözlenmiş olup bu durum kişinin sağlığında telafisi mümkün olmayan kalıcı sağlık problemleri oluşturabilir” denildi.

SON RAPOR 28 TEMMUZ’DA

AİHM kararı gereği üzerine Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın talebi ve onayı ile Ankara Tabip Odası’nca görevlendirilen Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı 24 Temmuz tarihinde beş, 26 Temmuz tarihinde de üç sayfalık bilimsel görüş sundu. 28 Temmuz tarihinde ise AİHM’e de sunulan Numune Hastanesi raporu düzenlendi. 11 Hekim imzası ile hazırlanan raporun sonuç bölümünde “Mevcut bulgulara göre hayati tehlike arz eder. Hayatını yalnız başına idame ettiremez. Anca, mevcut bulgular tutukluluk halinin tehririni gerektirmez. Hastane statüsünde sağlık birimi olan Ceza İnfaz kurumlarında veya resmi sağlık kuruluşlarının mahkumlara ayrılan bölümlerinde takip ve tedavi edilebilir” denildi.