ODTÜ Tüneli’nde yürütmeyi durdurma kararı

ODTÜ’den geçmesi planlanan ODTÜ Tuneli’ne ilişkin Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nin açtığı davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek döneminde Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yönetimiyle, Bilkent Şehir Hastanesi’ne ulaşımın sağlanması için 2017 yılında yapım protokolü imzalanan ‘ODTÜ Tüneli Projesi’ne ilişkin Ankara 16’ıncı İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

TMMOB’a bağlı Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi tarafından ODTÜ Tüneline yönelik plan değişikliği nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı açılan davada mahkeme, işleminin planlama usul ve esasları ile imar mevzuatına aykırı olduğunu, hukuka uyarlık bulunmadığını, telafisi güç ve imkansız zararlar ortaya çıkabileceğini belirtilerek yürütmeyi durdurma kararı verdi.

‘Mahkemeler ardı ardına iptal kararları veriyor’

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “ODTÜ‘nün doğal yapısını parçalayan ve talan edilmesinin önünü açan çok sayıda yol planına karşı yürüttüğümüz hukuki mücadelede mahkemeler ardı ardına yürütmeyi durdurma ve iptal kararları vermektedir. Hukukun üstünlüğüne olan inancımızla merkezi ve yerel yönetimlerin bu hukuksuz kararlardan geri döneceği ve Ankara‘nın ekolojik alanlarını koruma yönünde adımlar atacağı umudunu taşıyoruz. ODTÜ Tüneli davamızdaki kazanımın yanında, Ankara‘nın önemli değerlerinden biri olan ODTÜ arazisinin korunması ve ulaşımda bütüncül yaklaşımın benimsenmesi konusunda mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Gazete Duvar