Sağlık Emekçileri Sendikası : Ekipmanların Nasıl Tedarik Edildiği Belli Değil, Bandrolleri Yok

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Covid-19 salgını sürecinde yaşananlara dair hazırladığı raporu açıkladı. Ekipmanlarda kalite sorunu yaşandığını belirten sendika, sağlık çalışanlarında görülen vaka sayısına ilişkin meslek örgütlerinin bilgilendirilmesini talep etti.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ilk Covid-19 vakasının açıklandığı 11 Mart tarihinin üzerinden geçen bir ayın ardından hazırladığı raporu kamuoyuna duyurdu.

İlk vakadan bu yana sendika olarak atılması gereken adımları duyurduklarını ifade eden SES, “Ancak Sağlık Bakanlığı ve AKP iktidarı bildik tutumunda ısrar ediyor. Salgının yayılımında ve mücadelesinde önemli bir konumda olan sağlık emekçilerinin yaşadıkları görmezden geliniyor. Bugüne kadar salgın sürecinde sağlık hizmetleri sürdürülmüş olması sağlık emekçilerin bilgi, deneyim ve fedakarlığı ile olmuştur. Sizin yönetim anlayışınız ve salgına yaklaşımız sağlık emekçilerin sağlığını tehdit ediyor” dedi.

“Üretim Durdurulmadan Gerçek Bir Mücadele Mümkün Değil”

Açıklamasında “Sağlık alanında gerekli tedbirler alınmadan salgınla gerçek bir mücadele mümkün olmayacağı gibi, üretim durdurulmadan da bu mümkün olmayacaktır” ifadelerine yer veren SES, tüm çalışanlarının gerekli ve yeterli önlemler alınmadığında üretimden çekilme hakkı olduğunu, sağlık çalışanlarının da bu haklarından yararlanabileceğini hatırlattı. Temaslı ya da enfekte sağlık çalışanı sayısı hakkında bilgi alınamadığını ifade eden SES’in yaptığı açıklamanın satır başları şu şekilde sıralandı:

“Uygulanan Tedavi Bilgileri Paylaşılmıyor”

Öncelikle sağlık emekçileri salgın yönetimiyle ilgili açık bir şekilde bilgilendirilmeli, kurum bazında temaslı, enfekte sağlık çalışanı sayısı, uygulanan tedavi gibi bilgiler SES ve TTB gibi sağlık emekçilerinin örgütleri ve temsilcileri ile paylaşılmalıdır.

“Kişisel Koruyucu Malzemelerin Tedariki İçin Kamulaştırma Yapılmalıdır”

Sendikamızın yaptığı çalışmalarda elde edilen verilerle de ortaya konulduğu üzere hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde, iş yerlerinde sağlık emekçilerinin sağlığı ve güvenliği için eksik olan kişisel koruyucu donanım sağlanmalı, eğitim ya da bilgilendirmeler sürekli güncellenmeli, çalışma ortamının ve malzemelerin dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Bu güvenlik önlemleri tüm salgın boyunca sürdürülmeli, güvenli kişisel koruyucu malzemelerin tedariki için gerekirse kamulaştırma yapılmalıdır. Bunların yeterince sağlanamadığı her bir durum hem sağlık hem de yaşam hakkı ihlali anlamına gelir.

“Ekipmanların Nasıl Tedarik Edildiği Belli Değil, Bandrolleri Yok”

Kişisel koruyucu ekipmanların yetersizliği kadar, son zamanlarda özellikle İstanbul’da dağıtılan ekipmanlarda standartlara uygunluk ve kalite sorunları yaşanmaktadır. Üzerinde bulunması zorunlu ve standartları belirten bandrollerin olmadığı, kim tarafından sağlandığı emekçilere açıklanmayan, dolayısıyla koruyuculuk bakımından güvenilirliği tartışmalı ekipmanlar dağıtılmaktadır. Sağlık emekçileri standartları belirtilmemiş, nasıl tedarik edildiği açık olmayan ekipmanları kullanmaya zorlanamaz.

“Tüm Sağlık Emekçilerine 5 Günlük Aralıklarla Test Yapılmalı”

Sağlık emekçilerine düzenli olarak test yapılması konusunda henüz problemler sürmektedir. Sağlık alanı bugünkü tablo açısından risklidir. Semptom göstersin göstermesin tüm sağlık emekçilerine beş gün aralıklarla test yapılmalı, bu yolla hem sağlık emekçileri korunmalı, hem de virüsün bulaşı önlenmelidir. Yapılan rutin testlerde hiçbir semptom göstermeyen sağlık emekçilerinde testlerin pozitif çıktığı çok sayıda örnek yaşanmaktadır. Bu da rutin testin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Temaslı sağlık emekçileri için izlenecek önlem, izolasyon ve tedaviler konusunda da problemler bulunmaktadır.

“COVİD-19 Meslek Hastalığı Olarak Kabul Edilmeli”

Kamu ya da özel temizlik çalışanlarını da kapsayacak şekilde COVİD-19 meslek hastalığı olarak kabul edilmeli, sağlık emekçileri hastalığa yakalandıklarında maaş, tazminat, çalışmama haklarıyla ilgili başvuru vb. konularda herhangi bir bürokratik işlemle ilgili kaygı duymadan çalışabilmelidir.

“İhraç Emekçiler İşe İade Edilmeli”

Güvenlik soruşturmaları kaldırılarak ataması yapılan tüm sağlık emekçileri görevlerine başlatılmalı, KHK ile ihraç olmuş sağlık emekçileri hemen işine iade edilmeli ve ataması yapılmayan sağlık emekçilerinin ataması yapılmalıdır.

“Virüsün Takibi İçin Algoritmalar Oluşturulmalı”

Salgın hala sadece hastane temeli tespit edilmeye ve çözülmeye çalışılmaktadır. Salgınla sokak/mahalle/ilçe/il düzeyinde yapılacak düzenlemelerle hanelerde de tespit ve mücadele edilme yöntemlerine ağırlık verilmelidir. Hastaların ve temaslıların evde takibi için algoritmalar oluşturulmalıdır.

“Sağlığımızı Örgütlenerek Koruyalım”

Sağlık emekçilerine çağrımız; toplum ve kendi sağlığımız için öncelikle güvenliğimizi sağlayalım. Güvenliğimizi sağlamadan sağlık hizmeti üretmeyelim. Sağlığımızı ve güvenliğimizi yöneticilerin insafına bırakmadan sağlık emekçilerin kolektif iradesi ile oluşturacağımız işyeri salgın komitelerinde örgütlenelim, sağlığımızın korunmasının güvencesi biz olalım.