Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’ndan 14 acil talep

SES İstanbul Anadolu Şubesi, Anadolu yakasındaki hastanelerin ihtiyaçları hakkında bir çalışma yaparak 14 acil talep belirledi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Anadolu Şubesi, Anadolu yakasındaki örgütlü olduğu hastanelerle görüşerek14 acil talep belirledi.

SES’in ilk sıradaki talebi, “Kişisel Koruyucu Donanımların (KKD) (eldiven, cerrahi maske -sıvıyla temas esnasında N95 veya FFP2, koruyucu- sıvı geçirmez önlük) tüm sağlık emekçilerine eksiksiz dağıtımının sağlanması.”

SES İstanbul Anadolu Şube Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle:

Dünya genelinde pandemiye neden olan CoVİD-19 en çok sağlık emekçilerini etkiledi. 7/24 çalışan sağlık emekçileri en büyük risk grubunu oluşturuyor.

Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Anadolu Yakası Şubesi olarak örgütlü olduğumuz işyerlerinde sağlık emekçilerinin temel ve acil sorunlarının tespiti için işyeri temsilcilerimizle yapmış olduğumuz görüşmelerde aşağıdaki talepler ortaklaştırılmıştır. Bu talepler yalnızca sağlık emekçilerinin iş sağlığı ve güvencesi için değil, halk sağlığı için de alınması gereken acil önlem ve tedbirlerdir.

“Yaşatmak için yaşamalıyız” şiarıyla gece – gündüz demeden canla başla çalışan biz sağlık emekçileri; sahada yaşadığımız olumsuzlukları ve maruz kaldığımız riskleri kamuoyunun bilgisine sunuyor ve Sağlık Bakanlığı’nın bir an önce bu sorunları çözümlemesini istiyoruz.

1. Kişisel Koruyucu Donanımların (KKD) (eldiven, cerrahi maske -sıvıyla temas esnasında N95 veya FFP2, koruyucu- sıvı geçirmez önlük) tüm sağlık emekçilerine eksiksiz dağıtımının sağlanması

2. Acil Servislerdeki düzenin sağlanması, CoVİD-19 şüphesi olan hastaların triajlarının hızlıca yapılması, CoVİD-19 hastaları için kullanılan görüntüleme merkezlerinin normal acil hastalar için olanlardan ayrılması, acile gelen normal hastaların şüpheli vakalarla temaslarının önlenmesinin sağlanması

3. Sağlık emekçilerinin çalışma saatlerinin düzenlenmesi, çalışma saatlerinin azaltılmasını sağlamak

4. Sağlık emekçilerinin kişisel hijyenleri için uygun önlemler alınmasını sağlamak (hijyen için gerekli malzemeleri bulundurmak, giyilen formaların temizliğini sağlamak gibi)

5. Çalışma aralarında uygun dinlenme alanı yaratmak çalışanların mola vermesini sağlamak, gerektiğinde idari izinli olmalarını sağlamak

6. Sağlık emekçilerinin işe geliş-gidişlerini sağlamak, hatta olası kriz durumunda hem enfeksiyonun evlere taşınmasını önlemek hem de hızlı müdahaleler için hastaneye yakın yerlerde ya da hastane içerisinde ikametini sağlayacak ortam sağlamak

7. Yemeklerin birimlere kapalı olarak dağıtımını sağlamak

8. Sağlık emekçilerinin düzenli olarak sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlamak

9. Acil vakalar haricinde elektif vakaların iptalini sağlamak ve yine acil durumlar dışında poliklinik yapılmamasını sağlamak

10. Pandemi ile mücadele sırasında bilgilerin şeffaf olarak paylaşımını sağlamak

11. Aile Sağlığı Merkezlerinin kendi kaderine bırakılmaması, Kişisel Koruyucu Donanımların (KKD) bir an önce ASM’ lere dağıtılmasını sağlamak

12. Ayrıca kronik hastalığı olan, 60 yaş üstü sağlık emekçilerinin idari izin taleplerinin giderilmesini sağlamak. Aynı zamanda ilk öğretim ve öncesi çocukları olan ebeveynlerin (öncelik anne) izin taleplerinin giderilmesini sağlamak

13. CoVİD-19 ile ilgili tüm gelişmelerin eğitim olarak verilmesini sağlamak

14. Sağlık emekçilerinin bu süreçte gereksinim duyduğu tüm maddi – manevi yoksunluğun giderilmesini sağlamak (özellikle bu dönemde meyve yoğurt, süt, kuruyemiş gibi destekleyici öğünler dağıtılması gibi)

Ayrıca Sağlık Emekçileri üzerindeki sindirmeci politikaların yapılmaması da taleplerimiz arasındadır. Tüm bu acil taleplerimiz dışında halka yönelik;

– Halkla özellikle medya üzerinden dışarı çıkılmaması yönünde sık sık vurgu yapılması

– Sadece solunum yolu enfeksiyonu olan hastaların maske kullanması gerekliliği vurgulanmalı, maskelerin nasıl kullanılacağı öğretilmeli

– Tüm kamusal alanların ve özellikle hastanelerin sıklıkla dezenfeksiyonu sağlanmalı

– El hijyeninin önemi vurgulanmalı ve halkın el dezenfektanına ulaşımının kolaylaştırılması sağlanmalıdır.

SES olarak eksikler giderilene, gerekli düzenlemeler yapılana kadar konunun takipçisi olacağımızı bildiririz.