SBF Dekanlığı fanzini bildiri sayıp öğrenciye ceza verdi

Ankara Üniversitesi SBF kantininde arkadaşına fanzin veren öğrenci güvenlik görevlileri tarafından görüntülendi. Dekanlık öğrenciye izinsiz bildiri dağıttığı gerekçesiyle kınama cezası verdi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, bir öğrenciye Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mülkiye öğrencilerinin Nisan ayında çıkardıkları “Sine-i Tüllab” adlı fanzin nedeniyle kınama cezası verildi. Mizah içerikli fanzini, bir öğrencinin orta kantinde çantasından çıkarıp arkadaşına vermesi üzerine başlatılan soruşturma sonucunda SBF’de bir öğrenci ders notu dışında herhangi bir basılı materyali, bir başkasına verdiği için cezalandırılmış oldu.

15 Nisan günü gerçekleşen olayda, Sine-i Tüllab adlı fanzini çıkaran öğrenciler, fakültenin orta kantininde, fanzini bir arkadaşlarına verirken, güvenlik görevlileri geldi ve kamera kaydı almaya başladı. Daha sonra da tutanak tutacaklarını söyleyerek ayrıldılar. Olayın ardından SBF Dekanlığı, “izinsiz bildiri dağıtımı” nedeniyle öğrenci hakkında soruşturma başlattı. Fakülteden bir öğretim üyesi de soruşturmacı olarak atandı.

Maliye bölümü öğrencisi Cenk Cenger hakkında açılan soruşturma 11 Temmuz’da sonuçlandı. Dekan Orhan Çelik imzasıyla öğrenciye gönderilen soruşturma sonucuna ilişkin bildirimde, “koruma ve güvenlik personelinin tuttuğu tutanak ve güvenlik kamerası görüntüsü doğrultusunda 15 Nisan 2019 günü Fakültemizde izinsiz olarak bildiri dağıttığınız tespit edilmiş ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 5/c maddesi uyarınca KINAMA cezası ile cezalandırılmanız uygun görülmüştür” dendi.

‘Fanzin’ ne demek, ‘bildiri’ ne demek?

Fanzin, İngilizce FANatic ve magaZINE kelimelerinin kısaltılmasıyla oluşturulan alternatif bir basılı materyal olarak tanımlanıyor. Genellikle fotokopi aracılığı ile çoğaltıyor ve satış amacı güdülmeden dağıtılıyor. Bildiri ise Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde “Resmî bir makam, kurum veya resmî olmayan bir örgüt, topluluk tarafından herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazılan yazı, tebliğ, deklarasyon, manifesto” ya da “Bilimsel bir konuyu ele alan ve bilimsel bir toplantıda okunup tartışılan yazı, tebliğ” olarak tanımlanıyor.