Sendika korkusu patrona fabrika kapattırdı

Samsun’daki Okan Grup’a bağlı Çetaş Cam Fabrikası’nın patronu sendikayla toplu sözleşmeye oturmamak için işçilerin tamamını işten çıkarıp fabrikayı kapattı.

Samsun’un Kavak ilçesinde Okan Grup’a bağlı Çetaş Cam Fabrikası’nın patronu, 9 Temmuz 2019’da yetki alan Kristal-İş Sendikası’yla toplu sözleşmeye oturmamak için işçilerin tamamını işten çıkarıp fabrikayı kapattı. 36 cam işçisinin fabrika önündeki direnişi sürüyor.

İnternet sitelerinde kalite politikalarını, “Şirket olarak politikamız, hatasız ürünün zamanında üreterek müşteri memnuniyeti sağlamak, çalışanlarımızla takım ruhu oluşturarak sürekli gelişimi sağlamak” diye belirten fabrikanın patronu Kasım Aktaş, “takım ruhu oluşturarak” Ocak 2016’dan bu yana Kristal-İş’te örgütlenip hak arayışına giren Çetaş Cam Fabrikası işçilerini, baskı ve tehditle sendikadan istifaya zorladı. Başarısız olan patron, işçilerin iş sözleşmelerini feshedip 25 Eylül’de fabrikayı kapattı.

TOPLAM 140 KİŞİ İŞSİZ KALDI

Direnişe geçen işçilerin fabrika önündeki nöbeti gece gündüz sürerken, Birlik Cam’da da aynı tutumu sergileyen patron sendikanın görüşme taleplerini reddediyor. Böylece, 68 gündür grevin devam ettiği Okan Grubu’na bağlı Düzce Cam, kapatılan Birlik Cam ve Çetaş Cam fabrikalarında sendika nedeniyle iş akdi sonlandırılan işçi sayısı 140 oldu.

2006’da İstanbul’da kurulup 2007’de ısı yalıtımlı çiftcam ve temperli cam üretimine geçen Çetaş Cam Fabrikası işçileri, sendika örgütlenmesine yine Okan Grup’tan Düzce Cam’a ait Düzce Cam fabrikası ve Okan Cam’a ait Okan Cam fabrikası işçileriyle birlikte Ocak 2016’da başladı.

Bakanlık, Türk-İş’e bağlı Kristal-İş Sendikası’nın 26.02.2016’de, Okan Cam’daki iş yerinde çoğunluk olduğunu tespit edince, işveren sendikanın yetkisini düşürmek için işçileri Birlik Cam’a nakletti. Kristal-İş, Birlik Cam’da da örgütlenip, 1 Ağustos 2019’da yetki belgesini aldı ancak işveren, ne bakanlık ne de devletin atadığı resmi arabulucu düzeyinde görüşmelere katılmadığı gibi, 9 Eylül 2019’da Birlik Cam’ı kapatarak sendikalı 18 işçinin iş akdini feshetti.

Kristal-İş’in, Düzce Cam ve Çetaş Cam Fabrikası’nda da Mart 2016’da çoğunluk olduğu bakanlık tarafından tespit edilince, işverenin itirazlarıyla başlayan yargı süreci, 9 Temmuz 2019’da sendikanın yetki almasıyla sonuçlandı. Öte yandan, işveren yine görüşmelere katılmadı.

9 Eylül’de Birlik Cam Fabrikası’nı kapatarak sendika karşıtı tutumunu sürdüren işveren, son olarak 25 Eylül’de de Çetaş Cam Fabrikası’nı kapatıp, sendikalı işçilerin iş akdini feshetti. Şu anda işveren tarafından iş akdi feshedilen toplam 140 Kristal-İş üyesi var.

‘YASA DIŞI YÖNTEMLERDEN VAZGEÇİN’

“Ülkemizin her türlü imkânını kullanarak servetine servet katan, işçilerin alın terleriyle fabrikalarını büyüten işverenlerin, işçileri haklarını kullanmak istediklerinde işsizlikle terbiye etmelerinin en hafif tabirle zayıflıktır. Okan Grup patronu, bu suçları işleme cesaretini kimden, kimlerden, hangi makamlardan almaktadır?” diye soran Kristal-İş, yaptığı açıklamada işverenleri, çalışanların haklarına saygılı olmaya, en başta sendikal örgütlenme olmak üzere grev haklarını kullanmaları karşısında yasa dışı yöntemlere başvurmaktan derhal vazgeçmeye davet etti.

Sendika, hak arama yollarını işten atarak ve fabrikaları kapatarak tıkayan, kölelik koşullarını işçilere layık gören bu yaklaşım karşısında, her türlü meşru direniş haklarını kullanacaklarını da belirtti.