Sendika üyesi kadınlar: Saldırıları topyekün mücadeleyle püskürtebiliriz

İzmir 7 No’lu Genel-İş Şube üyesi kadınlar, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için yaptıkları açıklamada, “Kadına yönelik şiddet ve kadın haklarına yönelik saldırılar, çok yönlü ve topyekün mücadeleyle püskürtülebilir” dedi.

İzmir 7 No’lu Genel-İş Şube üyesi kadınlar, “Ölmek istemiyoruz” diyerek kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Bornova ilçesinde bulunan Küçükpark Meydanı’nda düzenlenen açıklamaya, Bornova Kadın Dayanışma Derneği ve kitle örgütleri destek verdi. “Haklarımızdan da hayatlarımızdan da vazgeçmeyeceğiz” yazılı pankart açan kadınlar, sık sık “Kadın cinayetleri politiktir” sloganları attı. Açıklamayı ise Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube Başkanı Özgür Genç okudu.

‘İnsanca yaşam ve çalışma taleplerini savunuyoruz’

Geçtiğimiz günlerde katledilen Emine Bulut’u hatırlatan Genç, ‘ölmek istemiyorum’ haykırışının herkesin kulaklarında olduğunu söyledi.

Üyelerinin yarısı kadın işçilerden oluştuğunu belirten Genç, “Yaşam hakkını ve şiddetsiz, sömürüsüz, eşit koşullarda insanca yaşama ve çalışma taleplerini savunuyoruz. Kadına karşı ayrımcılık hayatın her alanında yer alıyor. Evde, fabrikada, büroda ve tarlada çalışan kadın kayıt dışı, sendikasız, sigortasız ve düşük ücretli çalışmaktadır. ‘Evi geçindiren erkektir, kadın ise aile gelirine katkı sunar’ anlayışı neye hizmet ediyor?” dedi.

Siyasi iktidar sorumludur

Türkiye’de son 3 yılda 932 kadının, 2019 yılının ilk 6 ayında ise 216 kadının katledildiğini ifade eden Genç, yaşanan kadın cinayetlerinden siyasal iktidarın sorumlu olduğunu belirtti.

Genç, ” İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Yasası’nı dahi yok etmek isteyen, aileyi kutsayarak ‘kadının yeri evidir’ diyen siyasal iktidar suçludur. Ve erkeği koruyan, cesaretlendiren, cezasız bırakan yargı sistemi de bu suçun ortağıdır” dedi.

Yeni ekonomik reform paketinde yer alan kıdem tazminatının fona devrinin de bu saldırıların bir parçası olduğunu dile getiren Genç, “Biz Genel-İş 7 No’lu şube olarak, kadın erkek eşitliğini savunuyor, sendikal alandaki mücadelemizi de bu temelde ele alıyoruz. Buradan sesleniyoruz, kadınların yaşam hakkını elinden alan yasa ve uygulamalarınızdan vazgeçin. Kadına yönelik şiddet ve kadın haklarına yönelik saldırılar, çok yönlü ve topyekün mücadeleyle püskürtülebilir” diye konuştu.