Tabip odasından çağrı: Sağlık çalışanlarını koruyun

İzmir Tabipler Odası Yönetim Kurulu, tüm hastane yönetimlerine çağrı yaparak, sağlık çalışanlarının korunması için tedbir almasını istedi.
İzmir Tabipler Odası Yönetim Kurulu, koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin hastane başhekimliklerine hekim ve sağlık çalışanlarının korunması için çağrı yaptı.
Odadan yapılan yazılı açıklamada, “Salgının uzun süreceği bilindiğinden, sağlık çalışanlarının sağlığının korunması, motivasyonlarının yüksek tutulması salgınla etkin bir mücadele için çok önemlidir. Hastaların yoğun bir şekilde polikliniklere müracaatı hem hastalar hem de biz sağlık çalışanları açısından yüksek risk oluşturmaktadır” denildi.
Açıklamada, hekim ve sağlık çalışanlarının korunması için şu taleplerde bulunuldu: “*Tüm MHRS randevularının iptal edilmesi, hastanenin kronik ve onkolojik hastalıkların dışında gerek poliklinik gerekse ameliyathane olarak sadece zorunlu ve acil hastalara hizmet vermesini,
*Tüm kliniklerde çalışmaların yeniden planlanarak önümüzdeki günlerde oluşacak senaryolara hazır hale gelinmesi,
* Covid-19 şüpheli hastaların acil servis ve polikliniklerde triyaj, muayene ve yönlendirmelerinin Dünya Sağlık Örgütü’nün almış olduğu kriterlere göre yapılması,
*Hekim ve diğer sağlık çalışanlarından gebe ve kronik hasta personelin, bakacak kimsesi olmayan  ebeveynlerin ücretli izinli sayılmaları,
*Hastanelerde Covid-19 ile temas ihtimalinin yüksek olması nedeniyle 60 yaş üzeri hekim ve sağlık personelinin icap usulü çalıştırılması,
*Kişisel koruyucu malzemelerde yaşanan sorunların bir an önce giderilmesi, nöbet giysilerinin temizliği ve temininde hastane yönetiminin sorumluluk alması,
* Muayene ve girişimin düzeyine göre kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımların temin edilmesi ve bu malzemeler olmadan çalışmanın yasak ve uygunsuz olduğunun bilinmesi özel önem taşımaktadır.”