Tekirdağ/Ergene’de bulunan Polilüx fabrikasında işten atılan işçilerden mektup

Sendikaya üye oldukları için işten atılan Polilüx Plastik işçilerinin İşçi Gazetesine ulaştırdığı açıklamayı olduğu gibi yayınlıyoruz.

Basına ve kamuoyuna

Tekirdağ Ergene ilçesinde, yabancı sermayeye ait olan Polilüx Plastik Film A.Ş fabrikasında, her yerde olduğu gibi sefalete sürükleyen ücretler, dayatılan kölelikler ve ağır çalışma koşulları mevcuttur. Bizler bu yoğun sömürüye ve haksızlığa karşı, anayasanın bize vermiş olduğu sendikalı olma hakkımızı kullanarak, iş kolumuz da bulunan Petrol-İş sendikası ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşme sonrasında örgütlenmeleri hızlandırdık ve kısa bir sürede sayımızı tamamlayıp yetki başvurumuzu yaptık.

Sendikal faaliyetlerimizi işveren duyduğunda beş öncü arkadaşımızı yönetmelik kararı denilerek işten çıkardı. Bu süreçte yetki belgesi fabrikaya gelmediği için Petrol-İş Sendikası sessizce beklememizi istedi. Çalışma Bakanlığından gönderilen yetki fabrikaya geldiğinde dört işçi arkadaşımızı daha işten çıkarıldı. Belirtelim ki işten atılma süreçlerinde, Petrol-İş sendikası etkisiz kalmıştır. İçerideki işçilerin, işten atılmalarını önlemek için türlü ısrara karşı, direniş çadırları kurulmamış ve işten atılmaları durdurmak için fabrika avukatına baskı yapmak gibi pasif yöntemler dışına çıkılmamıştır.

Petrol-iş sendikası, işverenin yetkiye yaptığı itirazı geri çekmesi ve toplu iş sözleşmesi yapmak için ilk yöntemlerinin uzlaşmak olduğunu işçilerle yaptığı toplantıda belirtmiştir. Petrol-iş sendikasının uzlaşmacı ve pasif tavrını gören işveren iki işçiyi daha işten çıkarmıştır. Sendikanın bu süreçte de tavrı değişmemiş, pasifliğini korumuştur. İşverenin hamlelerine karşı hamlesiz kalmıştır ve işveren son olarak bayramdan önce bir arkadaşımızı odaya çağırıp, “sen insanları tehdit ederek üye yapıyormuşsun” diyerek işten çıkarmıştır.

Bu süre zarfında sendikalaştığımız için toplamda 12 işçi arkadaşımız işten çıkarılmıştır. İşverenin hamleleri sadece işten çıkarma olarak biçimlenmemiştir. Fabrika içerisinde temsilci arkadaşlarımızla bir toplantı alarak, “neden böyle oldu, neyi beğenmediğiniz de sendikaya gittiniz, talepleriniz neler” diye sorular yöneltilmiştir. Toplantıya katılan arkadaşlarımız da tek talebimizin sendika olduğunu işverene iletmiştir.

Bu toplantıdan bir hafta sonra işveren tekrardan 10 kişi ile toplantı yapmak istediğini bildirmiştir. Toplantının amacı ise işçi ve sendikanın arasındaki bağı koparmaktır. Petrol-İş sendika yetkilisi, toplantıya gidelim mi diye soran temsilci arkadaşlarımıza gidin diye onay vermiştir. İşveren, toplantıya katılan arkadaşlarımıza; “daha kâr yapmaya başlamadık, biz kazanınca size de kazandıracağız” gibi oyunlarla gelmiştir. Sendikayı da bu fabrikada istemediğini net bir şekilde dile getirmiştir.

Buradan tüm basına ve kamuoyuna duyuruyoruz: Polilüx işçileri, Petrol-İş sendikasının uzlaşmacı ve pasif tavrına ve işverenin türlü oyunlarına karşı direniyor. Herkesi duyarlı olmaya ve örgütlü mücadelemizi sahiplenmeye çağırıyoruz.

Yaşasın örgütlü mücadelemiz!
Polilüx işçileri